แหล่งรวมข้อมูลบริจาคสู้ Covid-19
ไม่ระบุ
อนุโมทนาบุญ 2 , View 8,800
ข้อมูลรายละเอียด

 แหล่งรวมข้อมูลบริจาคสู้ Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาล และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ห้องผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว

 

 

โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ช่วยหมอ ต่อชีวิต ผู้ป่วย COVID – 19 ร่วมส่งกำลังใจ สมทบทุนเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ. ทั้ง 5 แห่ง

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีมูลนิธิรามาธิบดี

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3
 • ธนาคารกรุงเทพ 090-3-50015-5
 • ธนาคารกสิกรไทย 879-2-00448-3

ที่มา :https://www.ramafoundation.or.th/donation/donate_detail/28

ช่วยหมอ ต่อชีวิต ผู้ป่วย COVID – 19 ร่วมส่งกำลังใจ สมทบทุนเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ. ทั้ง 5 แห่ง

โรงพยาบาลรามาธิบดี เชิญชวนร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสำหรับสู้ COVID-19

 • วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร โทร. 0-2201-1213, 0-2201-1063
 • วันจันทร์–วันอาทิตย์ เวลา 07.00-21.00 น. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ที่มา : https://med.mahidol.ac.th/COVID-19/Donate

 

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ช่วยหมอ ต่อชีวิต ผู้ป่วย COVID – 19 ร่วมส่งกำลังใจ สมทบทุนเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ. ทั้ง 5 แห่ง

โรงพยาบาลศิริราช เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน “ศิริราชสู้ภัยโควิด”

บริจาคด้วยตนเองได้ที่

 • ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช
 • วันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 07.30-17.30 น.
 • วันเสาร์–วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.
 • โทร. 0-2414-1414, 0-2419-7658 ต่อ 101-104, 120

บริจาคผ่านบัญชี ศิริราชสู้ภัยโควิด ประเภทกระแสรายวัน

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 016-3-00049-4

บริจาคด้วยเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย “ศิริราชมูลนิธิ”

ที่มา : https://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/prasong.html

 

โรงพยาบาลราชวิถี

​​​​​

ช่วยหมอ ต่อชีวิต ผู้ป่วย COVID – 19 ร่วมส่งกำลังใจ สมทบทุนเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ. ทั้ง 5 แห่ง

 

โรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับบริจาคเงินเข้ากองทุนส่วนกลางตามกำลังศรัทธาเพื่อนำไปบริหารจัดการต่อสู้ COVID-19

 • สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ
 • สำหรับจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย
 • สำหรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็นในการจัดการทรัพยากรที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย

สามารถร่วมบริจาคได้ที่…

บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 051-2-16322-1

ระบุว่า “สู้ CoVID19” แล้วส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมาที่มูลนิธิของโรงพยาบาลราชวิถี

ที่มา :  https://www.rajavithifoundation.com/front/activity-details.php?type=1&id=20

 

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ช่วยหมอ ต่อชีวิต ผู้ป่วย COVID – 19 ร่วมส่งกำลังใจ สมทบทุนเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ. ทั้ง 5 แห่ง

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในอาคารโรงพยาบาลสนาม 308 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

สามารถร่วมบริจาคได้ที่…

บัญชี รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค)

 • ธนาคารทหารไทย 050-2-00002-9

ที่มา https://www.facebook.com/TUH.Official/posts/2945672915494483/

 

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 • ธนาคารทหารไทย  เลขที่บัญชี : 038-2-70902-0

ที่มา http://www.foundation.pmk.ac.th/file/covid.jpg

 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

 • บริจาค 100 บาท ให้กด *948*1919*100# แล้วโทรออก
 • บริจาค 10 บาท ให้กด *948*1919*10# แล้วโทรออก

ที่มา https://www.mat-thailand.org/17194561/covid-fight

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอเชิญร่วม “โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19”

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดรับเงินบริจาคโรคโควิด-19 เพื่อทำไปใช้ในการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมาก ทั้งค่ายา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

สามารถร่วมบริจาคได้ที่…

บัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ)

 • ธนาคารกสิกรไทยสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 059-1-93894-0

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางไลน์ของ ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Line ID : kcmh-charity

ที่มา https://www.chula.ac.th/news/28616/

 

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลของพ่อขอน้ำใจต้านภัย COVID-19
ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการโอนเงินเข้า
บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช TMB 049-1-07433-2
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7236 หรือ Facebook : โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ID line : @Bhumibolhospital 

ที่มา http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th/index.asp?pageid=921&parent=605

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

วอนบริจาคเลือด

 

ที่มา https://www.redcross.or.th/news/information/10005/

 

มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา https://www.facebook.com/109893983984217/photos/a.109983940641888/113809813592634/?type=3&__tn__=-R

 

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ที่มา https://th-th.facebook.com/1003901053074684/photos/p.1812801638851284/1812801638851284/?type=1&theater

 

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

Image 2

ที่มา http://www.foundation.mahidol.ac.th/

 

สถาบันโรคทรวงอก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

ที่มา https://th-th.facebook.com/CentralChestInstituteOfThailand/photos/a.757492114422625/1385467421625088/?type=3&__tn__=-R

 

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค 

สถาบันฯ ขอความกรุณาผู้ประสงค์บริจาคแสดงความประสงค์ได้ในขั้นตอนต่อไปนี้
1) เข้าไปในอัลบั้มที่แยกออกเป็นตามหัวข้อ ดังนี้.
1.1) อุปกรณ์ เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
1.2) อาหารและเครื่องดื่ม
1.3) ช่องทางบริจาคในรูปแบบของเงินบริจาค
2) แสดงความประสงค์ในการบริจาคสิ่งของในวันและเวลาที่ท่านสะดวก เมื่อทางสถาบันฯ รับทราบจะติดต่อท่านทาง Facebook หรือทางเบอร์ที่ให้มา รอทางสถาบันฯ ติดต่อกลับ
3) หลังจากได้รับการตอบรับแล้ว ท่านสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ที่มา https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1533941270108728&id=924577477711780&__tn__=-R

ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
-
Facebook
-
Twitter
-
Line
-
Intagram
-
Website
-
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
นายณัฏฐ์ ธิติมาธัญญากุล
14 เมษายน 2565 : 22.30 น.
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
01 มิถุนายน 2563 : 20.30 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ข้อมูลที่น่าสนใจ
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่