NEWS UPDATE
 
ข่าวสารอัพเดท
เที่ยวชมวัดไทย สุขใจ ได้บุญ - Beautiful Thai Temple
7 กันยายน เวลา 14:55 น. ·

วัดบูรณะสิทธิ์พระเจ้าใหญ่ผือบัง

พระเจ้าใหญ่ผือบัง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านไผ่มาแต่ดั้งเดิม มีขนาดขนาดตักกว้าง ๕ ศอก สูง ๗ ศอก ประดิษฐานอยู... ดูเพิ่มเติม
Time Left

26 ต.ค. 2564 07:50

นกที่ตื่นก่อน ย่อมจับหนอนได้มากกว่า
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยาในยามเช้า
#UnseenTravelGroup... ดูเพิ่มเติม
ป้อม ธนะชัย

26 ต.ค. 2564 06:57

วัดมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท
Keng Evolution

26 ต.ค. 2564 00:42

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
12 ชม. ·

พระธาตุพนม จากมุมประตูโขงหน้าวัด... ดูเพิ่มเติม
Jiratchaya Patsorn

25 ต.ค. 2564 22:41

: วัดปัญญานันทาราม คลองหลวง รังสิต
นาย แว่น

25 ต.ค. 2564 22:15

หลวงพ่อสุโขทัยวัดสักใหญ่ จ.นนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 1900–2000 อายุประมาณ 700 ปีในสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีพุทธลักษณะงดงาม หน้านางหรือเทวดา ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย... ดูเพิ่มเติม
Phaibun Atchawara

25 ต.ค. 2564 19:14

Where to go travel : เที่ยวไหนดี
16 ชม. ·

🙏🏻 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี 🙏🏻

= = = = = = = = = = = = = = = =

🔶 วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๖๗ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทร... ดูเพิ่มเติม
อุ้ยเขิน ถามอีกละ

25 ต.ค. 2564 18:43

ชอบเที่ยววัด
21 ชม. ·

วัดสุดเขตแดนสยาม อ.เมือง จ.บึงกาฬ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง

พื้นที่รอบวัดรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ มีความสงบ ร่มรื่น เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย สายหลวงปู่มั่น ภูริทตโต แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์เพิ่มเติม ซึ่งชาวบ้านผ... ดูเพิ่มเติม
Lookpla'Su Worakhan

25 ต.ค. 2564 17:17

หลวงพ่อพระอินทร์แปลง
พระประธานในพระอุโบสถวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปางมารวิชัย กางกั้นด้วยเศวตฉัตร ๗ชั้นเพิ่มเติม แต่เดิมไม่ปรากฏพระนาม ครั้นสมัยพร... ดูเพิ่มเติม
NJ Nattawut

25 ต.ค. 2564 15:10

พระพุทธรูปปางเลไลย์
ในมณฑปพระพุทธบาท
วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร(วัดสามปลื้ม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร)
#UnseenTravelGroup... ดูเพิ่มเติม
ป้อม ธนะชัย

25 ต.ค. 2564 13:45

พระพุทธนาคน้อย วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พระพุทธนาคน้อย หรือหลวงพ่อนาค ที่ชาวจีนนิยมเรียกว่า "ลักน้อย" หรือ "ซำปอกง" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ วัสดุเนื้อนากปิดทองเพิ่มเติม หน้าตักกว้าง ๔.๒๕ เมตร หรือ ๘ ศอก... ดูเพิ่มเติม
Chayaked Wandit

25 ต.ค. 2564 11:12

วัดสรรพยา จังหวัดชัยนาท นมัสการหลวงพ่อเฟื่อง
Nipon Kai

25 ต.ค. 2564 10:00

PAUL & PATT พาเที่ยว
10 ชม. ·

PAUL & PATT พาชม " ป ร า ส า ท สั จ ธ ร ร ม" พัทยา

ปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ บริเวณแหลมราชเวช 🌊🌊🌊🌊
ประติมากรรมไม้แกะสลักที่มีเนื้อหาทางปรัชญา

🪵 มีความสวยงามวิจิ... ดูเพิ่มเติม
Panumas Sang

25 ต.ค. 2564 08:58

วัดกรุณา จังหวัดชัยนาท นมัสการหลวงพ่อหิน
Keng Evolution

25 ต.ค. 2564 08:19

หลวงพ่อเก้า@วัดค้างคาว
วัดค้างคาวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในเขตตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง นนทบุรี ตรงข้ามกับวัดเขมาภิรตารามที่อยู่ทางฝั่งตะวันออก

ทุกวันนี้ สิ่งสำคัญที่ทำให้คนรู้จักวัดค้างคาวมากที่สุดคือกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของ... ดูเพิ่มเติม
Charti Tang

25 ต.ค. 2564 08:05

เที่ยวชมวัดไทย สุขใจ ได้บุญ - Beautiful Thai Temple
11 ธันวาคม 2020 เวลา 18:19 น. ·

วัดกลางเวียง หรือ วัดจันทน์โลก (คำเมือง: วัดจั๋นตะโลก) เป็นวัดและโบราณสถานในจังหวัดเชียงราย เป็นที่ประดิษฐานสะดือเมืองเชียงรายองค์เดิม (เสาหลักเมือง) สร้างข... ดูเพิ่มเติม
Time Left

25 ต.ค. 2564 07:02

วัดกระทุ่มเสือปลา ซอยอ่อนนุช 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ฝั่งใต้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ 2315 ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏนามของผู้สร้างวัด แต่ตามประวัติกลุ่มชนดั้งเดิมของพื้นที่นี้เป็นชาวเขมรที่เ... ดูเพิ่มเติม
พนวสันต์ เอี่ยมจันทน์

25 ต.ค. 2564 06:47

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท
Keng Evolution

25 ต.ค. 2564 00:42

วัดธรรมามูล จังหวัดชัยนาท นมัสการหลวงพ่อธรรมจักร
Keng Evolution

24 ต.ค. 2564 21:28

วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท นมัสการหลวงปู่ศุข
Nipon Kai

24 ต.ค. 2564 21:18

วัดปราสาท จ.นนทบุรี

สันนิษฐานว่าวัดปราสาทสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยดูจากอุโบสถแบบมหาอุด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310 แต่สันนิษฐานกันว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางประมาณสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สร้างโดยเจ้าพระยากล... ดูเพิ่มเติม
Charti Tang

24 ต.ค. 2564 18:02

BOON UPDATE
งานบุญอัพเดต
 
งานบุญอัพเดต
ผ้าป่าช่วยน้องให้ปลอดภัยมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร
-
ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง , อุบลราชธานี
-
เรียนเชิญร่วมบุญบรรพชาอุปสมบทชาวเขา ประจำปี 2564
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง , เชียงใหม่
-
ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี , อุบลราชธานี
-
พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีฯ ในบูรณะองค์หลวงพ่อ ลงสีทองใหม่
วัดบ่อเงินบ่อทอง จ.ฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา
-
ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลร่วมสร้างพระประธานพระพุทธมณีนพรัตนะ (หลวงพ่อปรองดอง)
วัดมณีรัตน์ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี , กาญจนบุรี
-
BOON RECOMMEND
Powered by EMWORK Artificial intelligence
 
งานบุญที่น่าสนใจสำหรับคุณ
ขอเชิญร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘ ปฏิบัติด้วยใจน้อมถวายและมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ
11 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ , สมุทรปราการ
TAG
กิจกรรมคัดสรรมาให้รู้ใจคุณ
งานบุญสร้างพระ / หล่อพระ / สร้างเจดีย์
พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีฯ ในบูรณะองค์หลวงพ่อ ลงสีทองใหม่
วัดบ่อเงินบ่อทอง จ.ฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา
ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลร่วมสร้างพระประธานพระพุทธมณีนพรัตนะ (หลวงพ่อปรองดอง)
วัดมณีรัตน์ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี , กาญจนบุรี
โหลดเพิ่มเติม
ทำบุญกับโรงพยาบาล
โหลดเพิ่มเติม
ทำบุญโลงศพ / เก็บศพ / ช่วยผู้ยากไร้ / สาธารณประโยชน์
ขอเชิญร่วมบุญถวายโลงเย็นวัดในถิ่นทุรกันดาร
วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ
บุญถวายโลงเย็นวัดในถิ่นทุรกันดาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ
โหลดเพิ่มเติม
ค่าน้ำ / ค่าไฟวัด
ขอเชิญร่วมทำบุญสายไฟฟ้า ณ สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน
สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู , หนองบัวลำภู
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารและน้ำปานะถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ 50 รูป
วัดถ้ำเขาปรางค์ ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี , ลพบุรี
โหลดเพิ่มเติม
ไถ่ชีวิตโค / กระบือ
เคสด่วนขอให้ช่วยไถ่ชีวิตแม่วัวและลูก ระยะเวลาเพียง 2 วันเท่านั้น (วันที่28-29พ.ย.2563)
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือชุมชนบ้านโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เชิญชวนท่านผู้มีจิตเมตตาและเป็นกุศล ร่วมไถ่ชีวิตแม่ควายท้องแก่ด้วยราคาไถ่ 43,500 บาท 
โครงการไถ่ชีวิตโคกระบือชุมชนบ้านโพนสา ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย , หนองคาย
ช่วยเจ้าควายเขาหลุด โดนคนจะลากไปทุบเเล้วดิ้นจนเขาชนไม้หลุด
ศูนย์อนุรักษ์และพักพิงสัตว์ยากไร้ ไถ่ชีวิตสัตว์ พระอาจารย์เหวิน รตนญาโน
โหลดเพิ่มเติม
ช่วยเหลือสุนัขและแมว
ขอเชิญช่วยไถ่ชีวิตช้างตาบอด 2 เชือก
คอกอภัยทานครูบาบุญล้อมหน่อแก้วโพธิญาน
ขอรับบริจาคเลือดดช่วยลูกหมาน้อย 3 ตัว
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กม.8 , กรุงเทพมหานคร
โหลดเพิ่มเติม
BOON ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ
 
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม 1 วัน" ณ บ้านจิตสบาย เดือนกรกฎาคม 2563
บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ , นครปฐม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่