วัดปากบ่อ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๖๓
Hashtag : -
20 มิถุนายน 2563 - 04 กรกฎาคม 2563
วัดปากบ่อ สวนหลวง , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 2 , View 1,404
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

วัดปากบ่อ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานั้น มีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง แต่เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน จึงได้กำหนดพิธีการต่างๆ ให้กระชับและลดขั้นตอนฟุ่มเฟือยลง
ในการประกอบพิธีต่างๆ นั้น ขอความร่วมมือให้นาคและผู้มาร่วมงานทุกท่าน ได้สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และรับการตรวจวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมพิธีทุกขั้นตอน แม้จะยุ่งยากมากขึ้น ผิดแปลกไปจากที่เคยปฏิบัติ แต่ก็หวังว่าพุทธศาสนิกชนทุกท่าน จะได้ร่วมงาน ร่วมบุญกันอย่างสุขกาย สบายใจ
เราจะชนะไปพร้อมกัน

ผู้สมัครบวชพระหมู่ภาคฤดูร้อนที่ยืนเอกสารไว้ครบแล้ว หากมีความประสงค์ที่จะเข้ารับร่วมบวชพระในครั้งนี้ ให้มารับเอกสารกำหนดการได้ที่สำนักงานกลางวัดปากบ่อได้ทุกวันเวลา 09.00-17.00 น.
เจ้าภาพอุปถัมภ์ที่ได้ร่วมบริจาคปัจจัยแล้ว ให้มาร่วมงานเพื่อมอบผ้าไตร
และบริขารในการบวช
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นที่ ๕
วัดปากบ่อ อ่อนนุช ๓๕ สวนหลวง กทม.
สอบถามเพิ่มได้ที่ 064-931-6789 (พระครูสังฆรักษ์ปิยวัจน์)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=970621626703507&id=387856228313386
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
16 เมษายน 2564 : 22.33 น.
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
23 มิถุนายน 2563 : 23.51 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่