ร่วมทำบุญกับโครงการสายทานบารมี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่วัดพระบาทน้ำพุ
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดพระบาทน้ำพุ , ลพบุรี
อนุโมทนาบุญ 33 , View 37,489
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

ท่านเจ้าคุณอลงกต ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญกับโครงการสายทานบารมี ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่วัดพระบาทน้ำพุ

ผ่านช่องทางดังนี้
1.ส่ง SMS โดยพิมพ์ 50 กดส่งที่หมายเลข 4899229 เพื่อบริจาคครั้งละ 50 บาท/1 SMS
2.โทรเบอร์ *499222 เพื่อบริจาค 9 บาท/การโทร1ครั้ง
3.โทรเบอร์ *494333 เพื่อบริจาค 15 บาท/การโทร1ครั้ง

หมายเหตุ เป็นการบริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้เครือข่าย เอไอเอส ดีแทค และทรู เท่านั้น โดยผู้ให้บริการเครือข่ายไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (33)
Koy Thatarot
16 มีนาคม 2564 : 17.41 น.
นางสาวมณฑรัตน์ วีรภัทร์
17 กุมภาพันธ์ 2564 : 13.52 น.
นางฉัตรเงิน อาจหาญณรงค์
23 มกราคม 2564 : 21.18 น.
Ponn Nicha
02 มกราคม 2564 : 20.56 น.
Booklovers Pyn
16 ธันวาคม 2563 : 09.48 น.
Job Thanyarat
15 ธันวาคม 2563 : 00.06 น.
นางสาวSakunrat Teerakiat
26 มิถุนายน 2563 : 09.11 น.
นางสาวสิรีนน์ พัทธจันท์รุจา
06 มกราคม 2566 : 00.39 น.
นางสาวภัทรนันท์ ศิริภาณุรักษ์
01 มกราคม 2566 : 21.50 น.
นายทรงพล นวคชา กลิ่นนาค
27 ธันวาคม 2565 : 09.01 น.
นางสาวมธุรส อิ่มใจ
04 ธันวาคม 2565 : 08.02 น.
นางสาวสุภาณี เตชะดำรงสิน
01 ตุลาคม 2565 : 22.53 น.
นางสาวนฤมล ค่วยเทศ
15 กันยายน 2565 : 10.02 น.
นางวีรานันท์ ฉันท์บุญญวัฒน์
22 สิงหาคม 2565 : 08.07 น.
นางสาวกรพินธุ์ มีธรรม
01 สิงหาคม 2565 : 21.08 น.
นางสาวอริสรา สาริศรี
03 กรกฎาคม 2565 : 05.43 น.
นางปารณีย์ ภูมี
01 กรกฎาคม 2565 : 12.48 น.
นางสาวภิรญา วิจิตรภัทร์
22 มีนาคม 2565 : 06.55 น.
นางสาวจินห์จุฑา จุลเมตต์
14 มีนาคม 2565 : 21.10 น.
นางสาวณพัชร์นันท์ เจริญศิลป์
14 มีนาคม 2565 : 09.54 น.
MissAnanya Inthachat
21 ธันวาคม 2564 : 11.33 น.
นางสาวสุภาพร สำราญ
16 พฤศจิกายน 2564 : 10.28 น.
นางสาวกฤติกา จันทรดำ
17 ตุลาคม 2564 : 21.22 น.
นางสาวจิรนันท์ อยู่เพ็ชร
22 กันยายน 2564 : 18.32 น.
Bam Wis
30 สิงหาคม 2564 : 17.44 น.
Surapong Boonliang
08 กรกฎาคม 2564 : 07.08 น.
นางสาวนัทธพร เทพศรี
02 กรกฎาคม 2564 : 09.13 น.
นายชาสิษฐ์ น้อยเกิด
14 มิถุนายน 2564 : 22.10 น.
นายสรกัณฑ์ยะ ชินปัญชรญาพจน์เณศวร
14 มิถุนายน 2564 : 03.23 น.
นางเหมยฟ้า ลุงดี
25 พฤษภาคม 2564 : 15.02 น.
RM Yapaka
11 เมษายน 2564 : 21.29 น.
MrKo Ko
31 มีนาคม 2564 : 22.37 น.
Rainbow Benjamat
29 มีนาคม 2564 : 11.46 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่