รับบริจาค โลงศพ ผ้าดิบ ผ้าซับเลือด เงินบริจาค เพื่อผู้ยากไร้ และศพไร้ญาติ
แจ้งภายหลัง
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 58 , View 37,436
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
คลิ๊กเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ
ข้อมูลรายละเอียด

รับบริจาค โลงศพ ผ้าดิบ ผ้าซับเลือด เงินบริจาค เพื่อผู้ยากไร้ และศพไร้ญาติ

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 0520363426

บริจาคได้ที่ ชั้น1 สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
จ. - ศ. เวลา 08.30-18.00 น.
ส.- อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.30 น.

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน
กรุณา inbox เพื่อแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เพื่อส่งเอกกลับไปยังท่าน

ติดต่อสอบถาม ข้อมูล การติดต่อขอบริจาค สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 022076115

- - - - - - - - - - -

ข้อมูลต้นทาง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (58)
นศ.สุชาดา น้อยสุขยิ่ง
04 สิงหาคม 2566 : 10.06 น.
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
02 มิถุนายน 2563 : 03.19 น.
นส.รินรดา นวลสมศรี
10 กรกฎาคม 2566 : 12.59 น.
นางสาว ชนม์นิภา ศรีโลห้อ
16 มิถุนายน 2566 : 20.02 น.
นางสาวบุศรินทร์ กิจชระภูมิ
05 มิถุนายน 2566 : 18.41 น.
นายธนกฤต เวียงสงค์
31 พฤษภาคม 2566 : 07.17 น.
น.สอิงอร ทรัพย์อักษร
10 พฤษภาคม 2566 : 23.11 น.
นางสาวนพรัตน์ วิลัยลักษณ์
07 พฤษภาคม 2566 : 21.02 น.
นางสาวสุพัชชา พิณเพ็ชร
17 เมษายน 2566 : 12.01 น.
W RobertsWacharapon Roberts
02 มีนาคม 2566 : 14.50 น.
นางสาวลักขิกา อินทรปาน
02 มีนาคม 2566 : 07.23 น.
Mr Mano Pierce
27 พฤษภาคม 2567 : 11.52 น.
นางสาวรันภัทร นุตรักษา
27 มกราคม 2566 : 18.32 น.
นางสาวศศินิภา แซ่ยิ่ง
13 เมษายน 2567 : 11.32 น.
นางสาวสิรีนน์ พัทธจันท์รุจา
06 มกราคม 2566 : 00.26 น.
นางสาวพิมพ์รักษ์ พรหมอินทร์
22 มีนาคม 2567 : 11.18 น.
นางสาวอาภาสินี ปักษานนท์
08 ธันวาคม 2565 : 10.48 น.
นส.วัชรี ย้อยนวล
05 มีนาคม 2567 : 11.09 น.
นางสาวธัญลักษณ์ ภควัตทิพย์โพยม
08 พฤศจิกายน 2565 : 14.08 น.
นางสาววริศรา คิดโสดา
24 กุมภาพันธ์ 2567 : 22.25 น.
นางสาวกรันย์ลักษมณ์ รัตนวโรภาส
01 พฤศจิกายน 2565 : 15.50 น.
นางปทุมา อมรวิทวัส
24 กุมภาพันธ์ 2567 : 07.37 น.
นางสาววรินทร์ลดา ถำวาปี
02 สิงหาคม 2565 : 09.40 น.
นางสาวอภิชญา มีศรี
07 กุมภาพันธ์ 2567 : 10.56 น.
นางสาวกรพินธุ์ มีธรรม
01 สิงหาคม 2565 : 21.01 น.
นายฐานพัทธ์ ลออรุ่งเรืองกิจ
01 กุมภาพันธ์ 2567 : 14.00 น.
นางสาวกฤษณี มีเชาว์
07 กรกฎาคม 2565 : 21.28 น.
นางสาวพิชญา ภิญโญยิ่ง
27 ธันวาคม 2566 : 02.56 น.
นายศิวกร สังวรโยธิน
07 กรกฎาคม 2565 : 14.25 น.
นางสาวจิดาภา มาลีวงศ์
11 ธันวาคม 2566 : 14.24 น.
นางสาวจินตหรา งามล้วน
05 กรกฎาคม 2565 : 13.20 น.
นางสาวณัฐณิชา คำเป็ง
10 ธันวาคม 2566 : 10.58 น.
นางสาวศิริพรรณ คำธรรมศาสตร์
21 มิถุนายน 2565 : 15.59 น.
นางสาวภัคธินันท์ ฉัตรอัมราพัชร์
10 ธันวาคม 2566 : 10.10 น.
น.ส.ดวงกมล ใสสี
25 มีนาคม 2565 : 07.35 น.
นางสาวธิรดา เกิดแสงประทุม
23 พฤศจิกายน 2566 : 09.55 น.
Panida Preedeekanit
21 กันยายน 2564 : 17.58 น.
นายภีม เอกแสงศรี
22 พฤศจิกายน 2566 : 22.06 น.
Soraya Rojanakorn
25 กรกฎาคม 2564 : 10.13 น.
นางสาวลลิตา เกตุนุช
25 ตุลาคม 2566 : 07.42 น.
นางสาวสิวาพร สุทธิเลิศกุล
25 กรกฎาคม 2564 : 07.10 น.
นางสาวศังศรรธ์ นิยม
21 ตุลาคม 2566 : 20.13 น.
Piyawee Tarasombat
27 มีนาคม 2564 : 15.53 น.
นายศิวศรัณย์ เฉวียงหงษ์
17 ตุลาคม 2566 : 19.10 น.
นสธนพร หิรัญมหผล
11 มิถุนายน 2567 : 22.07 น.
Mymint Wachiraya
10 มีนาคม 2564 : 15.40 น.
Ms Nutchaya W.
28 กันยายน 2566 : 05.06 น.
นางสาวภคมน วุฒิธนาดิลก
02 มิถุนายน 2567 : 10.02 น.
นายพชรพรรค์ พรมเหลา
04 กุมภาพันธ์ 2564 : 16.29 น.
น.สณัฐริกานต์ เทพสกุล
19 กันยายน 2566 : 05.46 น.
Rani Grover
22 มกราคม 2564 : 07.50 น.
นางสาวพัธทรา วงศ์วิจิตร
13 กันยายน 2566 : 10.48 น.
Ponn Nicha
02 มกราคม 2564 : 20.50 น.
นางสาวอารยา ติดญาติ
07 กันยายน 2566 : 08.25 น.
Booklovers Pyn
29 ธันวาคม 2563 : 00.20 น.
นางสาวสุภาวดี เกิดปั้น
31 สิงหาคม 2566 : 15.12 น.
นายฤทธิ์ชัย เรียมแสน
16 สิงหาคม 2566 : 23.22 น.
Dior Dior
18 สิงหาคม 2563 : 06.24 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่