ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันสร้างห้องสุขา-โรงครัวถวายเป็นวิหารทาน ไว้ในพระพุทธศาสนา
Hashtag : -
03 มิถุนายน 2563 - 15 มิถุนายน 2563
วัดบ้านไร่ ดอยเต่า , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 0 , View 525
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันสร้างห้องสุขา-โรงครัวถวายเป็นวิหารทาน ไว้ในพระพุทธศาสนา

ร่วมปิดยอดบุญสร้างวิหารทาน ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ-ดอยกิ่วแล ในสังกัดวัดบ้านไร่ ได้สร้างกุฏิพระภิกษุสามเณรขึ้น ๑ หลัง แต่ยังขาดห้องสุขา และโรงครัว ซึ่งทั้ง ๒ รายการมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพักอาศัย จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันสร้างห้องสุขา-โรงครัวถวายเป็นวิหารทาน ไว้ในพระพุทธศาสนา มีอานิสงส์สูงสุดในอามิสทานทั้งปวง ตามกำลังศรัทธาอันจะร่วมบุญได้

สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์ ปลดโศก ปลดโรค ปลดภัย และสร้างความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว) จำนวน ๒ ห้อง

สร้างโรงฉัน (ไม่อด ไม่อยาก ไม่ยาก ไม่จน ไม่ต่ำกว่าคน ไม่จนกว่าเขา)

ร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.)
020143620763
พุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ-ดอยกิ่วแล
๐๘ ๒๑๘๗ ๕๘๙๒ (พระปลัดสุรสิทธิ์)

หมายเหตุ : หากมีผู้ประสงค์บริจาคหลังจากทางวัดประกาศปิดยอดบุญแล้ว ทางวัดขอถวายเป็นวิหารทาน สร้างเสนาสนะอื่นๆ ภายในวัดต่อไป

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
082-1875892
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่