ร่วมสร้างพระเจดีย์ทองคำ บรรจุพระบรมเกศาธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสถานที่ปฏิบัติธรรม ศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติ เนลลิกาล่า Nelligala International Buddhist Centre เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
Online Event
อนุโมทนาบุญ 2 , View 825
จัดทำโดย
นางสาวปิยะมาศ แซ่ปัง
ข้อมูลรายละเอียด

น้อมนำบุญให้ทุกดวงจิตในสามแดนโลกธาตุ
จากการถวายปัจจัย 250,000 บาท
ร่วมสร้างพระเจดีย์ทองคำ บรรจุพระบรมเกศาธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
และสถานที่ปฏิบัติธรรม

ศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติ เนลลิกาล่า Nelligala International Buddhist Centre
เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

** ทั้งนี้การก่อสร้างยังต้องการปัจจัยอีกจำนวนมาก เชิญร่วมบุญตามจิตศรัทธา

มูลนิธิธรรมดี
เลขที่บัญชี 772-2-36292-0
ธนาคารกสิกรไทย

092-956-1145
06-1354-9459

อนุโมทนาสาธุ
Facebook มูลนิธิธรรมดี
Official Line
https://bit.ly/2VaWeV1

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/danai.chanchaochai/posts/10157038197310957
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
25 ธันวาคม 2563 : 14.51 น.
Job Thanyarat
19 ธันวาคม 2563 : 22.45 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่