ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อพัฒนามูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 283
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อพัฒนามูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดตั้งขึ้นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน ทุนสร้าง ตึกวิจัยประสาท และทุนวิจัยทางประสาทวิทยาขึ้นที่ โรงพยาบาลประสาท พญาไท ตั้งแต่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2506 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสพ รัตนากร ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประสาท พญาไท ในขณะนั้น ได้ทำการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิซึ่งเรียกชื่อว่า “มูลนิธิวิจัยประสาท” เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ขึ้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2506 โดยมีทุนแรกเริ่มคือเงินสด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน และได้ทรงรับมูลนิธิวิจัยประสาทอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ 27 ธันวาคม 2506 มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ณ ตึกวิจัยประสาท โรงพยาบาลประสาท พญาไท โดยคณะกรรมการ“มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์” ชุดแรกมี กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประธานองคมนตรี เป็นประธานกรรมการ และ ศจ. นพ. ประสพ รัตนากร เป็น กรรมการเลขานุการ

ทั้งนี้ให้ถือวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นวัน“มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์” ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ผู้ทรงให้กำเนิดการแพทย์ไทยในปัจจุบันทั้งการศึกษาและการวิจัย

มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ในปี 2506 ทางมูลนิธิวิจัยประสาทฯ มีนโยบายที่จะสืบสานโครงการที่มีจุดประสงค์ในการ พัฒนาสมอง พัฒนาคน พัฒนาชาติ ตามคำขวัญของอดีตประธานมูลนิธิฯ ศจ.นพ.ประสพ รัตนากร เพื่อทำให้ทุกคนตระหนักว่าสมองมีความสำคัญอย่างไร สมองทำให้เป็นคนดี คนเก่ง อีกทั้งมีการแทรกด้านคุณธรรมด้วย

 

ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อพัฒนามูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านบัญชีธนาคาร
 

ชื่อบัญชี : มูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับบริจาค
บัญชี : ออมทรัพย์ l เลขที่ : 026-468601-2


“ใบเสร็จรับเงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนการเสียภาษีเงินได้”
มูลนิธิวิจัยประสาทเป็นองค์กรการกุศลในลำดับที่ 98 ตามประกาศของกรมสรรพากร และกรุณาติดต่อส่งหลักฐานการบริจาคและขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ คุณ ทัศนีย์เจริญพงศ์


ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์

โทร 081-828-1955
 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
http://www.nrfurp.or.th/donate.php
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
081-828-1955
Facebook
-
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ , นครปฐม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่