ร่วมบริจาคสมทบทุนกับศิริราชมูลนิธิ
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
ศิริราชมูลนิธิ , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 3,719
จัดทำโดย
นางสาวปิยะมาศ แซ่ปัง
ข้อมูลรายละเอียด

 ร่วมบริจาคสมทบทุนกับศิริราชมูลนิธิ

บริจาคด้วยตนเอง

1. ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1
   วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น.
   วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
   โทรศัพท์ 02-419-7658-60, 0-2414-1414 ต่อ 101-104, 107

2. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B
    วันจันทร์ – วันศุกร์, วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  เวลา 09.00 – 15.30 น.โทรศัพท์ 02-419-2046


     ท่านสามารถบริจาคได้ในรูปของเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ กรณีที่มาบริจาคที่ศิริราชมูลนิธิ ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเหล่านี้มาด้วย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด E-mail ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริจาค และระบุวัตถุประสงค์การบริจาค (หากท่านต้องการทราบรายละเอียด สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับบริจาค)

 

บริจาคทางไปรษณีย์

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช  10702

บริจาคทางเช็ค

เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ

บริจาคผ่าน Electronic

ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้หลายช่องทาง โดยทำรายการผ่านสื่อ Electronic ท่านจะได้รับใบเสร็จบริจาค ส่งกลับทางไปรษณีย์

       1. บริจาคแอพพลิเคชั่นต่างๆ บน Smartphone

          - ทาง Rabbit Line Pay    

                       

        - ทาง AirPay

        - ทาง TrueMoney Wallet

        - ทาง QR Code

     2. บริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น LINE

        

    3. ระบบบริจาคออนไลน์ โดยผ่านเว็บไซต์บริจาคของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล https://si-eservice.mahidol.ac.th/donation/ และเว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/prasong.html

   

  4. บริจาคผ่านเคาน์เตอร์แคชเชียร์บิ๊กซี และร้านขายยาเพรียว ทุกสาขา เพียงแค่แจ้งบริจาคเงิน ให้ “ศิริราชมูลนิธิ” ขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบเสร็จ เมื่อบริจาค 100 บาทขึ้นไป โดยท่านสามารถสแกน QR Code  เพื่อกรอกข้อมูล

           

บริจาคผ่านธนาคาร เข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ธ.ไทยพาณิชย์ (กระแส)
ศิริราช 016-3-00049-4
ธ.กสิกรไทย
ศิริราช 638-2-13545-6
ธ.ทหารไทย
ศิริราช 085-2-08995-2
ธ.กรุงเทพ
ศิริราช 901-7-00988-8
ธ.กรุงศรีอยุธยา
อรุณอมรินทร์ 157-1-08108-3
ธ.กรุงไทย
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 031-0-04905-9
ธ.ออมสิน
ศิริราช 020-02404205-1

 

การรับใบเสร็จรับเงิน

กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังศิราชมูลนิธิเพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ 02-419-7658-60, 0-2414-1414 ต่อ 101-104

แฟกซ์: 02-419-7658 กด 9, 02-419-7687

E-mail:donate_siriraj@hotmail.com

 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/prasong.html
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
donate_siriraj@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์
02-419-7658-60, 0-2414-1414 ต่อ 101-104
Facebook
-
Line
-
Website
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่