ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยซื้อหนังสือมนต์พิธีถวายพระภิกษุสามเณร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
Online Event
อนุโมทนาบุญ 0 , View 774
จัดทำโดย
นายภัทรพงศ์ สกุลวงษ์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมถวายปัจจัยซื้อหนังสือมนต์พิธีถวายพระภิกษุสามเณร
เล่มใหญ่เล่มละ 80 บาท
เล่มกลางเล่มละ 40 บาท
เล่มเล็กเล่มละ 30 บาท
ร่วมบุญได้ที่

เลขบัญชี 0503739313

ธนาคารกสิกรไทย

พระคมสัน นาคสุข

ร่วมบุญแล้วแจ้งสลิปกับชื่อและจะอุทิศบุญให้ใครโปรดบอกด้วย

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/groups/1107492359324400/permalink/3910300479043560/
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่