เชิญร่วมทำบุญเจ้าภาพบวชพระ โครงการบวชฟรี!!! หลวงตาม้า เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
Hashtag : -
04 กรกฎาคม 2563 - 04 กรกฎาคม 2563
อุโบสถวัดป่าธาราภิรมย์ , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 0 , View 862
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
คลิ๊กเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ
ข้อมูลรายละเอียด

เชิญร่วมทำบุญเจ้าภาพบวชพระ โครงการบวชฟรี!!! หลวงตาม้า เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ.อุโบสถวัดป่าธาราภิรมย์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้สมัครบวช
๑.เป็นชายแท้อายุ ๒๐ - ๖๐ ปี
๒.มีคุณสมบัติของผู้บวชตามกฏมหาเถรสมาคม
๓.นำใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
๔.สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
๕.เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆและไม่ติดยาเสพติดทุกชนิด
๖.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
๗ใจพร้อม กายพร้อม เตรียมชุดขาว ๕ ชุด(เข้ามาเตรียมความพร้อมซ้อมขานนาคก่อนบวชจริง ๑ เดือน)
๘.ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดตลอดโครงการบวช ๔ เดือน

หมายเหตุ : ต้องเข้าเตรียมความพร้อมรอบวชระหว่างวันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๖๓ เท่านั้น!!!

ทุกท่านสามารถร่วมบุญบวชพระได้ที่...
ชื่อบัญชี วัดป่าธาราภิรมย์
๕๑๖๐๓๑๖๖๐๔ ธ.กรุงไทย สาขาเชียงดาว

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/groups/212323268827145/permalink/3137527856306657/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่