ขอเชิญร่วมสร้างและบรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว) ณ ผนังส่วนยอดมณฑป พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
แจ้งภายหลัง
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม , ราชบุรี
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,600
จัดทำโดย
นางสาวปิยะมาศ แซ่ปัง
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมสร้างและบรรจุพระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว)
ณ ผนังส่วนยอดมณฑป พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


เปิดให้ทำบุญสร้างและบรรจุ
พระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว)
เป็นพระประจำตัว/ครอบครัว/หมู่คณะ
พร้อมสลักชื่อจำนวนไม่เกิน ๓๐ ตัวอักษร
พร้อมรับพระพุทธรัตนชัยมงคล(ในดวงแก้ว )
ขนาด ๖๐ ม.ม กลับไปบูชาที่บ้าน ๑ องค์

การทำบุญมี 2 รูปแบบ
1.แบบทำบุญชำระเต็มจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
2.แบบทำบุญชำระสะสมยอด ๑๒ เดือน
(นับตั้งแต่วันปวารณา)

การโอนเงินทำบุญ
1.สามารถโอนผ่านเลขบัญชีธนาคารและแนบหลักฐานการโอน ทางเว็บไซค์
2.สามารถเดินทางมาทำบุญที่วัด

ดูรายละเอียด
https://watluangphorsodh.org 

โทรสอบถามเพิ่มเติม
1.พระกฤษฎ์นิพัทธ์ นิพทฺธสกฺโก
(พระอ๊อฟ) 064-229-5159
2. นายณัฎฐสิทธิ์ สรรพดนตรี
(ทิดอิท) 082-326-1646
3. นายพชร รอดรัศมี
(คุณโก๊ะ) 088-692-4559

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/Watluangporsodh/posts/1400096543524847
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
14 ธันวาคม 2563 : 20.58 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่