เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สวดมนต์ทำวัตรเย็นและสวดคาถาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในดิถีวิสาขบูชา ๒๕๖๓
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 2,198
จัดทำโดย
นางสาวปิยะมาศ แซ่ปัง
ข้อมูลรายละเอียด

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทรงนำคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สวดมนต์ทำวัตรเย็นและสวดคาถาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในดิถีวิสาขบูชา ๒๕๖๓

สามารถรับชม - รับฟังทางออนไลน์ ได้ที่นี่

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/WatRajabopit/posts/170015891178243
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่