ร่วมปฏิบัติธรรมหรือเป็นเจ้าภาพคอร์สปฏิบัติธรรมตามกำลังศรัทธา ประจำปี ๒๕๖๓
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดภัททันตะอาสภาราม , ชลบุรี
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,869
จัดทำโดย
นางสาวปิยะมาศ แซ่ปัง
คลิ๊กเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ
ข้อมูลรายละเอียด

 

 

 

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของข้อปฏิบัติของผู้เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานได้ที่ watbhaddanta.com/ข้อปฏิบัติ

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางสาวณิชชา ทองไทยนันท์
04 มิถุนายน 2563 : 20.09 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่