ขอเชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานสี่ ดำเนินชีวิตอย่างสุขใจ และสุขอนามัยครึ่งปีหลัง 2563 วัดกรดงาม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดกรดงาม , พิจิตร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 2,297
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

ประชาสัมพัธ์โครงการปฏิบัติธรรม ครึ่งปีหลัง 2563 โครงการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานสี่ ดำเนินชีวิตอย่างสุขใจ และสุขอนามัยครึ่งปีหลัง 2563 วัดกรดงาม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

การเตรียมตัวเข้าโครงการการปฏิบัติธรรม
- นำของใช้ส่วนตัวมาให้พร้อม (ยกเว้นของมีค่า)
- เตรียมชุดปฏิบัติธรรม (ในกรณีไม่มีชุดทางวัดมีให้)
- เตรียมหน้ากากอนามัยมาให้พอดีต่อการใช้งาน
- ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
- จัดการภาระส่วนตัวให้เรียบร้อย (เพื่อไม่เป็นปริโพธกังวล)
- นำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม


ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติธรรม
- ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
- สแกนอุณหภูมิทุกครั้งที่เข้าอาคารปฏิบัติธรรม
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเข้ารับการอบรม
- ทำความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือ (ทางวัดจะแจกให้ส่วนตัวทุกท่าน)
- เข้ารับการอบรมด้วยความเคารพ และปฏิบัติตามระเบียบด้วยความเคร่งครัด
- ทำความสะอาดที่พัก และอาคารปฏิบัติธรรมทุกวัน


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนิรดา เสนาขันธ์ โทร 081-441-2874 (เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการปฏิบัติธรรม)
ปฏิบัติธรรมสบายใจ สุขใจ อิ่มใจ ที่วัดกรดงาม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 
หมายเหตุ ; อาจมีการเปลียนแปลง และยกเลิกโครงการตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ , นครปฐม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่