รับสมัครล่วงหน้า-ปฏิบัติธรรมเข้ม บวชเนกขัมมะบารมี
10 มิถุนายน 2563 - 21 มิถุนายน 2563
แจ้งภายหลัง
อนุโมทนาบุญ 1 , View 6,051
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

รับสมัครล่วงหน้า-ปฏิบัติธรรมเข้ม บวชเนกขัมมะบารมี
ระหว่างวันที่ 10 - 21 มีนาคม 2564
"หลักสูตรฝึกอบรมสมถกัมมัฏฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการปฏิบัติตามหลักอานาปานสติภาวนา สำหรับผู้บวชเนกขัมมะบารมี" ระยะเวลา -ปริยัติ 2 วัน ปฏิบัติเข้ม 10 วัน (รับ 25-30 คนเท่านั้น)
-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ พุทธอาสาศิริวรรณะ 091 8179693
-ฝ่ายทะเบียนฯ พุทธอาสาอุบลรัตน์ 092 2104561
-เลขานุการหลักสูตรฯ พระมหาถาวร ถาวโร 083 770 2619
-ผู้ช่วยเลขานุการฯ พุทธอาสาวชิรา 081 808 8681
-รองประธานหลักสูตรฯ พระมนตร์ธัช อธิปัญโญ 081 101 4632
-ประธานหลักสูตรฯ พระสุจินตนินท สุภกโร, ดร. 081 049 6644

ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นายชาญพัฒน์ วสันต์ศิริกุล
01 เมษายน 2567 : 10.00 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่