ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางวิสุทธิเทพ(ปางพระนิพพาน) วัดสำนักสงฆ์ป่าดำรงธรรมยาน
Hashtag : -
01 มิถุนายน 2563 - 27 มิถุนายน 2563
วัดสำนักสงฆ์ป่าดำรงธรรมยาน , สุรินทร์
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,637
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางวิสุทธิเทพ(ปางพระนิพพาน)สัดส่วนองค์พระหน้าตัก4ศอก จำนวน 1 องค์
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมมะบูชา สังฆบูชา ในคุณพระรัตนตรัย ณ. วัดสำนักสงฆ์ป่าดำรงธรรมยาน ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
แม่พิมพ์ สมเด็จองค์ปฐมปางพระวิสุทธิเทพ สัดส่วนพระ4ศอก ***คณะ ตามรอย สมเด็จองค์ปฐม

17 มิย 63 : บุญสำเร็จตั้งแบบฐานรัตนบัลลังพร้อมเท

กำหนดการ
18 เทฐานรัตนบัลลังก์ ฤกษ์สะดวก
27 มิย.63 9.00น. บวงสรวง พร้อมเทหล่อองค์พระ

หมายเหตุ กำหนดการ รูปแบบองค์พระ สถานที่ วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลง ตามเหตุปัจจัย ต่างๆ เช่น งบประมาณ ฝนฟ้า แรงงาน 
ติดตามข่าวสารงานบุญความคืบหน้า แก้ไข เปลี่ยนแปลง เป็นระยะได้ทาง
1. fb:ตามรอยสมเด็จองค์ปฐม
2. Pages:ตามรอยสมเด็จองค์ปฐม บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่