เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสมบทชาวเขา ประจำปี พ.ศ. 2563 วัดศรีโสดา
แจ้งภายหลัง
วัดศรีโสดา , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,280
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา อุปสมบทชาวเขา ประจำปี พ.ศ. 2563 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร, โครงการพระธรรมจาริก ได้จัดการบรรพชาอุปสมบทชาวเขาขึ้น จำนวน 169 รูป ณ พระอุโบสถ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2563

สามารถร่วมบุญได้ผ่านบัญชี
บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว เลขที่ 021-122-5401 ชื่อบัญชี มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสำนักงาน ก.พ. เลขที่ 201-059-7140 ชื่อบัญชี มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร

หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร
ติดต่อ แจ้งชื่อ ที่อยู่ รหัสปณ. พร้อมเบอร์โทรศัพท์
มาทางช่องแชท PAGE FACE BOOK : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
หรือไลน์วัด ID LINE : 0940127234

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑) สำนักงานวัดศรีโสดา 053-218-996, 094-0127234
๒) พระมหาเนติวุฒิ เนติวุฑฺโฒ 081-9529450
๓) พระสวรรค์แสง ติสฺสโร 080 -1291791
๔) พระดร.อรุณเมธี พุทธิภทฺโท 086-1186890
๕) พระครูสังฆรักษ์ธวัชชัย กิตติคุโณ 064- 1979641
๖) พระปลัดสุชาติ สุชาโต 092-9395646 (ติดต่อร่วมบุญ ณ วัดเบญจมบพิตรฯ กทม.)

กำหนดการ
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
   :: ๑๖.๐๐ น. ปลงผมนาค
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
   :: ๐๘.๐๐ น. เริ่มแห่นาค
   :: ๑๓.๐๐ น. บรรพชา อุปสมบท

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/WatSriSodaPhraaramluang/posts/3845660055508015
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
Job Thanyarat
19 ธันวาคม 2563 : 22.57 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่