ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ตั้ง - เพิ่ม กองทุน ค่าน้ำ - ค่าไฟ ประจำเดือน ณ วัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี
แจ้งภายหลัง
วัดบางแพรก , นนทบุรี
อนุโมทนาบุญ 7 , View 4,796
จัดทำโดย
Mr.Kerkkiat Sermsaksakul
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ตั้ง - เพิ่ม กองทุน ค่าน้ำ - ค่าไฟ ประจำเดือน

เริ่มต้นตั้งกองทุนเดือนละ 300 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ณ วัดบางแพรก ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ร่วมทำบุญได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดเจ้าพระยา (บางใหญ่)
เลขที่บัญชี 433-0-2686-7
ชื่อบัญชี วัดบางแพรก เพื่อค่าน้ำ - ค่าไฟ

ติดต่อร่วมทำบุญ
โทร: 094-625-9352 พระมหาณัฐวุฒิ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (7)
นางสาวอังคณา เจติปา
29 ธันวาคม 2566 : 02.18 น.
นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
14 สิงหาคม 2566 : 13.14 น.
นางสาววรางคณา นาคสกุล
01 สิงหาคม 2565 : 10.58 น.
นางสาวนลินรัตน์ อุดมวัฒนกุล
14 พฤษภาคม 2564 : 10.23 น.
Darin Kuntawong
19 กุมภาพันธ์ 2564 : 08.28 น.
Mr.Thiraphat A.
19 กุมภาพันธ์ 2564 : 03.14 น.
นางสาวรวิกร พูลศิริ
20 กันยายน 2563 : 13.31 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่