อเชิญชวนร่วมบุญมหาสังฆทาน 9 วัด “คิดถึงพุทธคยา” คณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Hashtag : -
30 มิถุนายน 2563 - 12 กรกฎาคม 2563
คณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 1 , View 2,316
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญชวนร่วมบุญมหาสังฆทาน 9 วัด “คิดถึงพุทธคยา” คณะบริหารธุรกิจและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบุญ โครงการมหาสังฆทาน ๙ วัด ครั้งที่ ๓๙ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถวายแด่
๑. วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
๒. วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
๓. วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง
๔. วัดอนาลโยทิพยาราม อ.เมือง จ.พะเยา
๕. วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๖. วัดป่าน้ำริน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
๗. วัดหนองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๘. วัดดอยอุดมธรรม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๙. วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ทั้ง ๙ วัดประดิษฐานเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์พุทธคยา

ร่วมบุญได้ที่บัญชี : โครงการมหาสังฆทาน 9 วัด
ธ.ไทยพาณิชย์ 667-279620-3 สาขา มช.
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สอบถามและร่วมถวายสังฆทานได้ที่
พระนำชัย ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม จ. เชียงใหม่ โทร. 081-5682612 email: termsiri@hotmail.com
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มช. โทร. 081-8696068 email: adisak_t@hotmail.com
อ.ดร.ฉัตรวิบูลย์ ไพจ์เซล คณะมนุษยศาสตร์ มช. โทร. 081-6441666 email: Chatwiboon.peijsel@cmu.ac.th

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/ba.cmu.ac.th/posts/3686860751329328
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
18 มกราคม 2564 : 15.24 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่