ขอเชิญชวนร่วมถวายน้ำดื่มแก่พระภิกษุสงฆ์ วัดศรีสุทธาวาส จ.ลพบุรี
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดศรีสุทธาวาส จ.ลพบุรี , ลพบุรี
อนุโมทนาบุญ 12 , View 4,473
จัดทำโดย
นายภัทรพงศ์ สกุลวงษ์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญชวนร่วมถวายน้ำดื่มแก่พระภิกษุสงฆ์ วัดศรีสุทธาวาส และบริจาคเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ญาติโยมทั่วๆไป
ขนาด 0.6 ลิตร แพ็ค 12 ขวด
แพ็คละ 35 บาท ( 3 แพ็ค 100 บาท )

ร่วมบุญได้ที่
ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี_วัดศรีสุทธาวาส
บัญชีเลขที่: 380 - 0 - 17030 - 2
พระครูใบฎีกาธีระพงษ์ ธีรวํโส { เจ้าอาวาสฯ}
โทร 083 233 7655

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/groups/1107492359324400/permalink/4015622855177988/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (12)
นางสาวสันห์ฤทัย บำรุงเขต
06 ตุลาคม 2564 : 10.02 น.
นางสาวกิตติยาพร บุรัตน์
24 กันยายน 2564 : 19.39 น.
น.ส.ณฐนน สวัสดี
26 มีนาคม 2564 : 14.34 น.
Palida Chotchinkasem
25 มีนาคม 2564 : 07.25 น.
นางสาวเนตรนภา ปะวะคัง
03 มกราคม 2564 : 11.53 น.
นางสาวพชรวรรณ วนพฤกษ์
02 ธันวาคม 2563 : 11.12 น.
tornภูธร เกิดสำอางค์
08 พฤศจิกายน 2563 : 10.25 น.
นายเมธาราชนรินทร์ อรรถวัติธนโชติ
06 กุมภาพันธ์ 2567 : 12.08 น.
นายปฐวี สรรค์ชล
13 กันยายน 2566 : 11.58 น.
นางสาวภาวรินทร์ แคเขียว
23 มีนาคม 2566 : 16.33 น.
นสสาธินันท์ จตุวราภิรมย์
05 มกราคม 2565 : 23.00 น.
tippawan poomchan
10 พฤศจิกายน 2564 : 15.53 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่