ร่วมรับเป็นเจ้ากองมหาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์อาพาธผู้มารอรับการรักษาที่โรใงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(โรงพยาบาลสวนดอก)
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดปันเสา(พันเส่าโบราณ)ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 0 , View 778
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

วัดปันเสา(พันเส่าโบราณ)ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอน้อมเชิญเจริญพรญาติธรรมและพุทธศาสนิกชนผู่ใคร่ในการบุญพุทธศาสนาทุกท่าน ร่วมรับเป็นเจ้ากองมหาบุญสมทบทุนก่อสร้างอาคารที่พักสงฆ์อาพาธผู้มารอรับการรักษาที่โรใงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(โรงพยาบาลสวนดอก)

เนื่องด้วยวัดปันเสา(วัดพันเส่าโบราณ) ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งในแต่ละวันจะมีพระภิกษุสามเณรผู้อาพาธ(เจ็บป่วย)ที่เดินทางมาจากที่ไกลเพื่อรอรับการตรวจและรักษา โดยที่ยังไม่ได้รับเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลฯ จึงได้มาขอพำนักพักแรมชั่วคราวในวัดปันเสานี้หลายรูป ซึ่งวัดปันเสายังไม่มีอาคารรองรับในจุดนี้ พระอาจารย์ อาวรณ์ (ครูบาชัยประสิทธิ์)จึงได้ก่อสร้างอาคารนี้ขึ้น..เพื่อเป็นประโยชน์ แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและกำลังจัดหาทุนสร้างอาคารรับรองภิกษุสงฆ์สามเณรอาพาธขึ้น

จึงจัดตั้งกองบุญ จำนวน ๙๙๙ กอง กองบุญละ๕๐๐บาท
โดยท่านเจ้าภาพแต่ละกองบุญจักได้รับพระกริ่ง"พระเจ้าแสงคำเมืองประทานพรอำนวยสุข" รุ่นเสาร์๕ กองบุญละ๑องค์

ท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีสามารถแจ้งความจำนงค์รับเป็นเจ้าภาพกองมหาบุญนี้ได้ที่..
วัดปันเสา(พันเส่าโบราณ) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่) โทรศัพท์ 053289155
หรือที่ พระปลัดภาณุกร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปันเสา โทรศัพท์ 0986949596 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอมหาผลานุภาพแห่งหลวงพ่อพระเจ้าแสงคำเมืองอำนวยพรประทานสุขบุญมหาทานบารมีอันสาธุชนทุกท่านจักได้กระทำร่วมกันนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงพ้นผ่านทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล ประสบสิ่งอันเป็นชัยมงคลยิ่งล้นด้วยลาภ ยศ สักการะ สรรเสริญ สุข ตลอดไป ตราบกาลนานทุกท่านเทอญ ....

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=109032587538851&id=107426967699413
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
0986949596
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่