งานบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิ (ท่านครูบาโก) ณ วัดป่าคัมภีรญาณานุสรณ์
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดป่าคัมภีรญาณานุสรณ์ , กาฬสินธุ์
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,118
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด
 

 

 

ประกาศข่าวสารงานบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิ (ท่านครูบาโก) ณ วัดป่าคัมภีรญาณานุสรณ์ ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์

ด้วยท่านพระอาจารย์อุทิศ ชุติทฺธิโก เจ้าอาวาสวัดป่าคัมภีร์ฯ และคณะศิษย์ยานุศิษย์วัดป่าคัมภีร์ฯ มีความประสงค์ให้การก่อสร้างกุฏิท่านครูบาโกดำเนินไปให้แล้วเสร็จตามโครงการ โดยรายละเอียดปรากฏในรูปภาพ

หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างที่พักถวายแด่ครูบาอาจารย์เพื่อให้งานได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระครูบาวีรพันธ์ อินฺทวีโร (ครูบาน็อต) ๐๖๑-๒๐๓๕๓๔๗ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าคัมภีรญานานุสรณ์

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่