ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญช่วยกันบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเท
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย , กรุงเทพมหานคร
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,289
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด
 

 

 

เลือดสำรองไม่พอ สามารถจ่ายเลือดได้50 %เท่านั้น วอนคนไทยช่วยกันบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ

สำหรับผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2563 รับเสื้อยืด “Every Blood Donor is a Hero” เป็นที่ระลึก ณ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค)

สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่

1. โรงพยาบาลตำรวจ

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

3. โรงพยาบาลรามาธิบดี

4. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

5. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

6. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ส่วนภูมิภาคบริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ

 

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2KRQ0a1
  • ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ของปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก https://bit.ly/3f7tE2h
  • วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ คลิก https://bit.ly/341Xika
  • ตารางหน่วยเคลื่อนที่บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2WXPsGV
  • คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2
  • มาตรการป้องกันการถ่ายทอดโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 4 คลิก https://bit.ly/2UJ4RJE

สอบถามโทร. 0 2256 4300

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/nbctrc/photos/a.509126809198417/2871635499614191/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่