ขอเชิญทำบุญบูชาแผ่นทองทำบุญหล่อหลอมเป็นองค์พระเจดีย์พุทธคยา 3 องค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ,พระพุทธเมตตาหยกเขียว จากประเทศอินเดีย
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดป่าศีลาราม , ร้อยเอ็ด
อนุโมทนาบุญ 0 , View 688
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด
 

ขอเชิญทำบุญบูชาแผ่นทองชุดละ 19 บาท แท่งทอง ขนาดเล็กแท่งละ 99 บาท แท่งทองขนาดกลางแท่งละ 299 บาท แท่งทองขนาดใหญ่ มีน้ำหนัก 7 กิโล หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อเขียนชื่อ-สกุลลงบนแท่งทองแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งความปรารถนา ตามความประสงค์ ก่อนนำไปหล่อหลอมเป็นองค์พระเจดีย์พุทธคยา 3 องค์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ,พระพุทธเมตตาหยกเขียว จากประเทศอินเดีย ประดิษฐานไว้บนอุโบสถ ประยุกต์ 2 ชั้น ศิลปะอิสานผสมศิลปะล้านนา ณ วัดป่าศีลาราม บ้านนากระตึบ-นาเจริญ ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

 

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่