มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน ขอเชิญร่วมทำบุญ 12 สิงหาคม มหามงคล หล่อพระเพื่อแม่ -พาแม่หล่อพระประธาน
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน , ลำพูน
อนุโมทนาบุญ 0 , View 726
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

 

12 สิงหาคม มหามงคล หล่อพระเพื่อแม่ -พาแม่หล่อพระประธาน ณ โรงหล่อกุลวัฒนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สมเด็จพระพุทธเมตตามหามงคล พระประธานที่จะมีคนไหว้มากกว่าหนึ่งพันคนต่อวัน องค์ที่ 1 สูง 4.5เมตร พร้อมปิดทองคำบริสุทธ์และกางกั้นฉัตรปิดทอง 9 ชั้น ประดิษฐานเป็นพระประธานประจำโรงพยาบาลลำพูน

องค์ที่ 2 สูง 1.8 เมตร พร้อมปิดทองคำบริสุทธิ์และกางกั้นฉัตรปิดทอง 5 ชั้น ประดิษฐานเป็นพระประธานประจำโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง

ร่วมบุญ

ร่วมบุญ 500 บาท

จารึกชื่อแม่.....พ่อ......และลูกหลาน

ลงแผ่นทองยันต์โสฬส1แผ่น เพื่อหล่อพระบูชาพระคุณ

ร่วมบุญ 1,000 บาท จารึกชื่อแม่ และลูกหลาน ลงแผ่นทองยันต์โสฬส1แผ่น เพื่อหล่อพระบูชาพระคุณ และจารึกชื่อแม่....พ่อ....และลูกหลานลงเทียนอิติปิโสมงกุฏจุดบูชาในคืนวันที่11ส.ค. 19.30 น.

กองละ 10,000 บาท จารึกชื่อแม่ และลูกหลาน ลงแผ่นทองยันต์โสฬส1แผ่น เพื่อหล่อพระบูชาพระคุณ และจารึกชื่อแม่....พ่อ....และลูกหลานลงเทียนอิติปิโสมงกุฏ

จุดบูชาในคืนวันที่11ส.ค. 19.30 น. และจารึก แม่....พ่อ...และลูกหลาน เช่น แม่นิฤมลพ่อสมพงศ์และลูกหลาน ( ไม่จารึกนามสกุล) ลงบนแผ่นหินอ่อนฐานรัตนบัลลังก์องค์ใหญ่ เพียง109รายชื่อพ่อแม่

ตามกำลังศรัทธา เขียนชื่อลงแผ่นทองทุกคน

 

ร่วมบุญที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย

มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน 5210141535

 

ส่งรายชื่อที่มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน

นพ.พายุพล ศรีอภัย กลุ่มงานจิตเวช

รพ.ลำพูน อ เมือง จ ลำพูน 51000

053569100

สอบถาม เพิ่มเติม

พญ อัจฉรา 081 5319281

คุณอัจฉรา 089 2627479

คุณทับทิม 089 8531440

คุณอรพรรณ 089 7569856 ( ประสานโรงทาน )

โครงการนี้ดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อแผ่นดิน และญาติธรรมหมอพายุพล ไม่มีใบอนุโมทนาบัตร มีเฉพาะอานิสงส์แห่งบุญเท่านั้น ปัจจัยส่วนเกินสมทบทุนมูลนิธิเพื่อแผ่นดิน เพื่อพระพุทธศาสนาและสาธารณะกุศลต่อไป

กำหนดเวลา

12 กรกฎาคม-12 สิงหาคม 2563 12.00 น.

#ร่วมด้วยแชร์ก็เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วครับ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/tamdeeforking/photos/a.441329895937466/3969351709801916/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่