ขอเชิญร่วมบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด วัดป่าอ้อบุญเรือง เชียงของ เชียงราย
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดป่าอ้อบุญเรือง เชียงของ เชียงราย , เชียงราย
อนุโมทนาบุญ 57 , View 12,725
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟวัด วัดป่าอ้อบุญเรือง เชียงของ เชียงราย

 

ร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าวัดได้ที่

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุญเรือง

บัญชี วัดป่าอ้อบุญเรือง

เลขที่ 018982744809

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/watpaaoo/posts/1573194916173203
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (57)
นางสาวปุณยนุช ปาแสน
08 กันยายน 2565 : 13.28 น.
นางสาวพัทธ์ธีรา วิชาจารย์
24 สิงหาคม 2565 : 08.08 น.
นางสาวนิลาวรรณ แสนบุญเรือง
06 มิถุนายน 2565 : 15.22 น.
นางสาวดาราวดี มากนวล
06 มิถุนายน 2565 : 10.50 น.
นางสาวธนภรณ์ ลี้จากภัย
29 เมษายน 2565 : 23.20 น.
นางสาวนิรชา รัตนพั
19 เมษายน 2565 : 00.15 น.
นสสาธินันท์ จตุวราภิรมย์
05 มกราคม 2565 : 23.02 น.
นางสาวกัญจน์ชญา โคตรคำ
14 พฤษภาคม 2567 : 00.14 น.
นายพีธนทัศ วีรงคเสนีย์
15 พฤศจิกายน 2564 : 16.16 น.
นางสาววภาวี จำปา
30 มีนาคม 2567 : 02.32 น.
นายจิรายุ ใคร่ครวญ
24 มีนาคม 2567 : 11.09 น.
Chonmaphoom Singhad
10 ตุลาคม 2564 : 15.00 น.
นายปกิต กาญจนะ
22 มีนาคม 2567 : 18.28 น.
น้อยหน่า ปิยะนันท์
10 ตุลาคม 2564 : 08.24 น.
นางสาวตรีทิพย์ อ้นเพชร
19 มีนาคม 2567 : 14.07 น.
Arthittaya Thabunmueang
19 สิงหาคม 2564 : 10.39 น.
นางสาวกัณฐมาศ บุญรัตน์
03 มีนาคม 2567 : 17.50 น.
นางสาวศิวญา พาราศรี
27 พฤษภาคม 2564 : 15.56 น.
นางสาวกัลญาณี พิมพ์มหินทร์
26 พฤษภาคม 2564 : 07.47 น.
นายพีรพล สนแก้ว
24 กุมภาพันธ์ 2567 : 06.05 น.
นางสาวชนานันท์ เสร็จซี
18 พฤษภาคม 2564 : 15.14 น.
นายฐานพัทธ์ ลออรุ่งเรืองกิจ
01 กุมภาพันธ์ 2567 : 14.05 น.
นางสาวนลินรัตน์ อุดมวัฒนกุล
14 พฤษภาคม 2564 : 10.21 น.
นางสาวธนาภรณ์ จ้อยพันธุ์
20 ธันวาคม 2566 : 12.46 น.
นางพรอุมา การินทร์
27 เมษายน 2564 : 13.00 น.
นางสาวจินดารัตน์ บุญอาจ
19 พฤศจิกายน 2566 : 07.03 น.
นายภาณุพงศ์ ขัตติโยทัยวงศ์
26 เมษายน 2564 : 12.12 น.
น.ส.นันทพร พัฒน์วิชัยโชติ
08 พฤศจิกายน 2566 : 19.40 น.
นางสาวกฤษณา มณีจักร
05 เมษายน 2564 : 01.04 น.
นายฮัศนัน ท้าวสิงห์
06 กันยายน 2566 : 21.16 น.
Fern Exol
25 มีนาคม 2564 : 17.01 น.
นายณัฐวรรธน์ จันทร์พิภพ
14 สิงหาคม 2566 : 13.00 น.
Joy Chitsathin
22 มีนาคม 2564 : 16.34 น.
นางสาวรชพร เหลือแย้ม
29 มิถุนายน 2566 : 17.32 น.
Thanyalak Toeypo
16 มีนาคม 2564 : 12.13 น.
นางสาววิรดี เพิ่มสุข
27 มิถุนายน 2566 : 09.17 น.
นิด นั่งเกล้า
05 กุมภาพันธ์ 2564 : 18.42 น.
นางสาวสรรัชตวรรณ ตุละวรรณ
22 มิถุนายน 2566 : 07.57 น.
นางสาวพัชร์ธมน สิทธิพรอนันต์
06 มกราคม 2564 : 21.42 น.
นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
10 มิถุนายน 2566 : 05.45 น.
Weerana Burakae
03 มกราคม 2564 : 14.51 น.
นางสาววรางคณา ปัณณราช
01 มิถุนายน 2566 : 10.02 น.
Benion Motion-graphic
18 ธันวาคม 2563 : 00.52 น.
นางสาวขนิษฐา ยี่มี
31 พฤษภาคม 2566 : 07.25 น.
May Sukkasame
14 ธันวาคม 2563 : 21.38 น.
นางสาวสุพิชญา บุญเมือง
23 มีนาคม 2566 : 17.30 น.
นายสิริลฎา วันดี
18 พฤศจิกายน 2563 : 11.43 น.
นางสาวณัฐธิตา หนูเจริญ
13 มีนาคม 2566 : 19.30 น.
พี่บาส วรชัย
16 ตุลาคม 2563 : 11.37 น.
นางสาวชญานี สกุลดิษฐ์
11 กุมภาพันธ์ 2566 : 07.52 น.
นายคณิต บำรุงศรี
08 ตุลาคม 2563 : 18.40 น.
นางสาววรรณวิษา ทองคำ
21 มกราคม 2566 : 09.56 น.
นายวฤกร ภักดีโรจนกุล
24 กันยายน 2563 : 17.07 น.
นางสาวดลหทัย เรียนเวช
16 ตุลาคม 2565 : 15.47 น.
Browney Cookey
09 กันยายน 2563 : 09.50 น.
นางสาวกุหลาบแก้ว เสริมวิเศษ
11 ตุลาคม 2565 : 10.40 น.
นางสาวอริญชย์ชริศา การุณวาณิชสกุล
01 ตุลาคม 2565 : 20.00 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่