ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ ณ วัดตาเหลียวนอก จ.จันทบุรี
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดตาเหลียวนอก จ.จันทบุรี , จันทบุรี
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,366
จัดทำโดย
นายภัทรพงศ์ สกุลวงษ์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบุญเททองหล่อพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ ณ วัดตาเหลียวนอก จ.จันทบุรี
วาระนี้ หล่อพระอสีติมหาสาวก หน้าตัก 40 นิ้ว 25 องค์

พระอสีติมหาสาวก คือ พระสาวกผู้ใหญ่ 80 องค์ หรือพระสาวกที่สำคัญ 80 องค์ ที่มีคุณวิเศษในด้านต่างๆ ในสมัยพุทธกาล

สร้างเสร็จจะประดิษฐานรอบอุโบสถ

เริ่มพิธีหล่อ 23 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น. พิธีเททองหล่อพระอสีติมหาสาวก 25 องค์

ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย 983-9-71045-1
ชื่อบัญชี พระครูปลัดประสิทธิ์ สิริจันโท

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
0649597919 พระครูปลัดประสิทธิ์ สิริจันโท

พระอสีติมหาสาวก 80 องค์

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/nipon.jongcharoen/posts/4482904711724310
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
16 ธันวาคม 2563 : 17.24 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่