ขอเชิญร่วมถวายแผ่นดวงนาก(เนื้อสำริด) และ แท่งทองสำริด(สัมฤทธิ์) ณ วัดหนองปลาขอ จังหวัดลำพูน
แจ้งภายหลัง
วัดหนองปลาขอ , ลำพูน
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,408
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมถวายแผ่นดวงนาก(เนื้อสำริด) และ แท่งทองสำริด(สัมฤทธิ์) ณ วัดหนองปลาขอ จังหวัดลำพูน

- บุญถวายแผ่นดวงนาก(เนื้อสำริด) 1,999 แผ่น แผ่นละ 49 บาท (ประกอบพิธีร่วมหลอมหล่อทุกแผ่น)

- บุญถวายแท่งทองสำริด(สัมฤทธิ์) แท่งละครึ่งกิโล รับเจ้าภาพจำนวน 399 แท่ง เท่านั้น ร่วมบุญแท่งละ299บาท (ใช้ร่วมหล่อทุกแท่ง)

ประกาศต่อบุญสร้างพระ ส่วนพระเกศโมลีนี้ วันนี้ - วันประกอบพิธี เททองหล่อที่วัดหนองปลาขอ วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563

บัญชีร่วมบุญ ธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีลำพูน ชื่อบัญชีวัดหนองปลาขอ เลขที่ 6612119617

อานิสงส์สร้างเกศโมลีพระ ปัญญาเฉียบแหลม เป็นมรรคสู่นิพพาน การงานราบรื่น ยามหลับยามตื่นเป็นสุขทุกเมื่อ

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
13 มีนาคม 2564 : 11.55 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่