ขอรับบริจาคไฟโซล่าเซลพลังงานจากแสงอาทิตย์ สำหรับใช้ดูแลบ้านหมาจร ที่สถานสงเคราะห์สัตว์หมาจรโฮมสเตย์
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
สถานสงเคราะห์สัตว์หมาจรโฮมสเตย์ , นครสวรรค์
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,363
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

 

ขอรับบริจาคไฟโซล่าเซลพลังงานจากแสงอาทิตย์ จำนวน6อันราคาอันละ1,050บาทให้กับเด็กๆ570กว่าชีวิตบนพื้นที6ไร่

เนื่องจากบ้านหมาจรฯมีเนื้อที่กว้างเวลาไฟดับหรือช่วงเวลาตอนกลางคืนจะมืดมากๆค่ะจะมองแทบไม่เห็นอะไรบริเวณรอบๆได้เลยค่ะ

ขอความเมตตาจากท่านผู้ต้องการร่วมทำบุญท่านละ10-20บาทเพื่อร่วมสมทบทำบุญซื้อแสงสว่าง

ให้กับเด็กๆ570กว่าชีวิตได้ที่

ํธ.ไทยพาณิชย์

347-2743-842

นัทธมน พุ่มผึ้ง

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆความเมตตาด้วยค่ะ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/doghomestaynaja/photos/pcb.3803430849683559/3803430576350253/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่