ขอเชิญร่วมบุญช่วยพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยติดเตียง
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
Online Event
อนุโมทนาบุญ 0 , View 546
จัดทำโดย
นายภัทรพงศ์ สกุลวงษ์
ข้อมูลรายละเอียด

เปิดบุญช่วยพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยติดเตียง

ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมทำบุญกับพระอาพาธและผู้ป่วยติดเตียงด้วยสวนป่ามหาจักรพรรดิ์ มีโครงการช่วยเหลือพระอาพาธ พระชรา ผู้ป่วยติดเตียง

เป็นโครงการต่อเนื่องจากช่วงวิกฤติ COVID-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลือพระสงฆ์ที่อาพาธและผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง

จึงขอบอกบุญกับญาติธรรมทุกท่านโอนเงินบริจาค

ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปัก ชื่อบัญชี

พระสมหมายปญฺญาทีโป

เลขบัญชี3741174645

โอนแล้วสามารถส่งสลิปมาที่กล่องข้อความหรือลงหน้าเพจ "สวนป่ามหาจักรพรรดิ์ " หรือท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบุญสามารถส่งข้อความได้ที่กล่องข้อความ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/Mahajakkapat9988/posts/166493014916995
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
-
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่