ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อผ้าไตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าโครงการอุปสมบทหมู่ในวันแม่ ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563 - 12 สิงหาคม 2563 16.00 น. - 09.30 น.
วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม
อนุโมทนาบุญ 3 , View 613
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

บุญใหญ่กำไรชีวิตใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อผ้าไตร ถวายพระภิกษุสงฆ์ ชุดละ 350 บาท หรือตามศรัทธา เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าโครงการอุปสมบทหมู่ในวันแม่ ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2563

สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่ 

  • ธนาคาร กรุงเทพ
  • เลขที่บัญชี 5470225581
  • ชื่อบัญชี วัดอินทาราม

โทร 085-1758159 (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทาราม) 

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวช 1 รูป 1,500 บาท หรือตามศรัทธา

เป็นบุญมหาศาล แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอความร่วมแรงร่วมบุญจากทุกท่าน ช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายในงานในครั้งนี้ จึงขอรับบริจาคงบประมาณค่าใช้จ่ายจากญาติธรรมผู้ใจบุญ สาธุ

ร่วมเป็นเจ้าภาพ บวช 1 รูป 1,500 บาท หรือตามศรัทธา

กำหนดการ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

  • เวลา 16.00 น. ปลงผม
  • เวลา 16.30 น. เจริญพระพุทธมนต์
  • เวลา 17.00 น. เทศน์สอนนาค

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

  • เวลา 09.00 น. แห่นาค
  • เวลา 09.30 น. ทำพิธีอุปสมบทหมู่

"การทำบุญ...เป็นเรื่องง่าย แต่ได้บุญอย่าง บริสุทธิ์งดงาม ดังกุศลเจตนาที่ท่านต้องการ " อานิสงส์หรือผลบุญที่พุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาจะได้รับจากการทำบุญด้วยการถวายผ้า พอจะประมวลมาได้ดังนี้
1. เกิดบนสวรรค์ มีผิวพรรณงดงาม มีทรัพย์สมบัติน่ายินดีพอใจ ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะ ได้ถามนางเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งมีผิวพรรณงดงามกว่าผู้อื่น ว่าได้ทำบุญอะไรไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ ดังที่ปรากฏใน คุตติลวิมาน พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (26/54) ว่า “เทพธิดาผู้มีอานุภาพมาก อาตมาขอถามว่า เมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้” เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานเถระถาม จึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า “นารีผู้ถวายผ้าเนื้อดีเยี่ยม เป็นผู้ประเสริฐในหมู่นระและนารีทั้งหลาย นางตั้งใจถวายสิ่งที่น่ารัก จึงได้ทิพยสถานที่น่าเจริญใจเห็นปานนี้ ขอนิมนต์พระคุณเจ้าดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ดิฉันเป็นนางอัปสรผู้มีรูปร่างและผิวพรรณน่ารักใคร่ ทั้งยังเลอเลิศกว่านางอัปสรนับพันอีกด้วย ขอนิมนต์พระคุณเจ้าดูผลของบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญนั้นผิวพรรณดิฉันจึงงามเช่นนี้ ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้ และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉัน ข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพมาก ดิฉันขอกราบเรียนว่า เพราะบุญที่ได้ทำไว้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ ดิฉันจึงมีอานุภาพรุ่งเรือง และมีรัศมีกายสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้
2. ได้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ "พระอุปัฑฒทุสสทายกเถระ" ได้พรรณาผลของทานที่ตนถวายผ้าครึ่งผืนแด่พระสุชาตะซึ่งเป็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่า “ปทุมุตตรพุทธ” แล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ท่านที่จะเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อบวชฟรี ที่ 085-1758159

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/nantiyo.99/posts/2280137212132101
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
085-1758159
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (3)
Job Thanyarat
19 ธันวาคม 2563 : 23.16 น.
Wanwadee Hengrassamee
09 สิงหาคม 2563 : 09.33 น.
Jatta Joey
08 สิงหาคม 2563 : 20.46 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่