เรียนเชิญชาวพุทธมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีหล่อปลียอดเจดีย์เสริมโชคลาภกับทางวัดฯ หรือ ติดต่อบริจาคได้โดยตรงกับทางเจ้าอาสวัด
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดกุญชรทรงธรรม , พิษณุโลก
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,075
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด
 

 

 

เรียนเชิญชาวพุทธมาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีหล่อปลียอดเจดีย์เสริมโชคลาภกับทางวัดฯ หรือ ติดต่อบริจาคได้โดยตรงกับทางเจ้าอาสวัด

ธนาคารกรุงไทย : 637-045-7485

ธนาคารออมสิน : 020-243-031-216

โทร 089-615-874-2

พระมหาประหยัด ฐานวโร

(เจ้าอาวาสวัดกุญชรทรงธรรม )

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/KoonChornSongTham/photos/a.766066680077619/4309078035776448/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
19 มกราคม 2564 : 22.49 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่