เชิญญาติโยมร่วมสร้างถนนเข้าวัด ณ วัดป่าอัมพวัน
แจ้งภายหลัง
วัดป่าอัมพวัน(วัดนาน้อย) , นครพนม
อนุโมทนาบุญ 0 , View 920
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด


เชิญญาติโยมร่วมสร้างถนนเข้าวัด-ประตูทิศเหนือ แก้ปัญหาน้ำท่วมทางสัญจร สู่ศาลาการเปรียญ กองบุญละ 100 บาท/ตามปรารถนาของท่าน
จะมากหรือน้อย เพียงท่านเป็นส่วนหนึ่งของผู้ร่วมสร้างประเสริฐที่สุด
การดำเนินการเบื้องต้น ขณะนี้ปรับพื้นที่ ลงดิน ปรับอัดให้แน่นไว้ก่อนเพื่อความแข็งของถนน และจะเทคอนกรีตถนนระยะที่ 2 นี้ ในวันพระ ที่ 4 สิงหาคม
ศรัทธาญาติโยมประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพสามารถร่วมบุญได้ ระยะที่ 2 จะดำเนินการความยาว ประมาณ 50 เมตร และจะดำเนินการระยะที่ 3 อีก 50 เมตรในคราวต่อไป

ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
ชื่อบัญชี วัดอัมพวัน UMPHAWAN
เลขที่บัญชี 020185212102

ธ.ไทยพาณิชย์
(บัญชีร่วมคณะกรรมการวัด 4 ท่าน)
ชื่อบัญชี พระวุฒิชัย นามเสาร์ และหรือ
เลขที่บัญชี 761 237628 9

ณ วัดป่าอัมพวัน(วัดนาน้อย) ต.เหล่าพัฒนาอ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

ถนนนี้สามารถช่วยพระภิกษุ-สามเณร ญาติโยม สัญจรสู่ศาลาการเปรียญ ขณะที่ในแต่ละปีเมื่อถึงฤดูฝน ช่วงเข้าพรรษา ต้องเดินลุยน้ำ เพราะพื้นที่ภายในวัดเป็นพื้นที่ต่ำ น้ำขัง จึงขออาศัยศรัทธาจากญาติโยม ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง ถนนระยะทางกว่า 200 เมตร จากทางเข้าวัดด้านทิศเหนือ-สู่ศาลาการเปรียญ

คอนกรีตผสมสำเร็จ คิวละ 1,650 บาท
ไวเมท ม้วนละ 2,100 บาท
ดินลูกรัง พร้อมดันปรับ คันละ 400 บาท
ค่าช่างปาดหน้าปูน ตรม.ละ 25 บาท
ร่วมบุญ 10,20 ตามกำลัง

บุญนี้ จงขจัดอุปสรรคขวากหนาม หมู่มารผจญ
ให้หนทางทำมาหากินสะดวก รากฐานชีวิตมั่นคงเป็นปึกแผ่น ครอบครัวกลมเกลียวเหนียวแน่น สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ตัดบาป ต่อบุญ ชีวิตให้ยืนยาว ดั่งเช่นถนนที่ร่วมสร้าง
ชื่อว่าเป็นผู้อุปัฏฐากพระภิกษุ-สามเณร สาวกองค์พระศาสดา เพื่อสืบพระพุทธศาสนา

ญาติโยมท่านใดต้องการอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีแจ้งทาง พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ ไลน์ไอดี 082 0650207 หรือที่กล่องข้อความ

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่