ขอเชิญผู้มีจิตศรัธทาร่วมทำบุญสร้างหลวงพ่อมงคลจักรพรรดิ ณ วัดทุ่งกระพังโหม จ.นครปฐม
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดทุ่งกระพังโหม จ.นครปฐม , นครปฐม
อนุโมทนาบุญ 1 , View 1,407
จัดทำโดย
นายภัทรพงศ์ สกุลวงษ์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญผู้มีจิตศรัธทาร่วมทำบุญสร้างหลวงพ่อมงคลจักรพรรดิ ณ วัดทุ่งกระพังโหม จ.นครปฐม

หน้าตักกว้าง 20 เมตร 9 เซนติเมตร

สามารถมาทำบุญได้ที่วัดทุกวัน หรือจะโอนเงินผ่านบัญชีเพื่อร่วมสร้างหลวงพ่อให้แล้วเสร็จ

ทำบุญ 20,000 บาท ได้สลักชื่อติดที่ฐานหลวงพ่อ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/WatThungKraPhangHom/posts/2827710210789968
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
01 ธันวาคม 2563 : 16.12 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่