ขอเชิญร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘ ปฏิบัติด้วยใจน้อมถวายและมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ
11 สิงหาคม 2563 - 13 สิงหาคม 2563
วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ , สมุทรปราการ
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,556
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ รักษาศีล ๘ ปฏิบัติด้วยใจน้อมถวายและมอบให้แด่ผู้มีพระคุณ

วันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม นี้ ขอเชิญร่วมบวชชี บวชเนกขัมมะ ที่วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

 

     วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนกิชนทุกท่านร่วม "บวชชีและบวชเนกขัมมะรักษาศีล ๘" ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

 

กำหนดการมีดังนี้

วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนบวชศาลาบุญชัย ปาก ซ.๘

- ๑๒.๐๐ น. พิธีบวช พร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

- ๑๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา, ภาวนา, ทำวัตรเย็น

- ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ

- ๒๐.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ภาวนาไปจนถึงสี่ทุ่ม

 

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๐๕.๐๐ น. อบรมสมาธิ ภาวนา

- ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหาร

- ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

- ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมวาระพิเศษ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม พระอ.บุญเลี้ยง สิริปุญโญ วัดป่ารวมใจ จ.บุรีรัมย์ เป็นองค์แสดงธรรม

- ๑๕.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา, ภาวนา, ทำวัตรเย็น

- ๒๐.๐๐ น. สวดมนต์ค่ำ

- ๒๐.๓๐ น ฟังพระธรรมเทศนา ๔ กัณฑ์ ถือธุดงควัตร “เนสัชชิก ภาวนาหลังไม่แตะพื้นตลอดคืน”

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๐๕.๐๐ น. อบรมสมาธิ ภาวนา

- ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหาร

- ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า

- ๑๒.๓๐ น. ลาสิกขาพร้อมกัน ณ พระธุตังคเจดีย์

สอบถามเพิ่มเติม 092-205-4699 / ติดต่อจองโรงทานเป็นเสบียงบุญ 095-536-3955

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/watasokaram.org/photos/a.368766819863212/4222115661194956/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่