ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
04 ตุลาคม 2563 - 18 ตุลาคม 2563
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)
อนุโมทนาบุญ 1 , View 911
จัดทำโดย
นายคริษฐ์ ศุกรภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)

การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง

คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ ในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สะดึงมาขึงผ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่มีความชำนาญเหมื่อนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอ เหมือนจักรเย็บผ้าในปัจจุบัน การทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นผ้ากฐินหรือแม้แต่จีวรอันมิใช่ผ้ากฐิน ถ้าภิกษุทำเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว เช่นตำนานกล่าวไว้ว่า การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระต่างมาช่วยกัน เป็นต้นว่า พระสารีบุตร พระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาช่วย ภิกษุสามเณรอื่น ๆ ก็ช่วยขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ำดื่มเป็นต้น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมาสัมพุทธะเป็นประธาน โดยนัยนี้ การเย็บจีวรแม้โดยธรรมดา ก็เป็นการต้องช่วยกันทำหลายผู้หลายองค์ (ไม่เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปแล้ว)

ผ้ากฐิน โดยความหมายก็คือผ้าสำเร็จรูปโดยอาศัยไม้สะดึง นิยมเรียกกันจนปัจจุบันนี้

การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำห้ารูป แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น

 

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อปรับปรุงด้านอาคารสถานที่

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร
เพื่อซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์และกุฏิรับรอง สร้างโรงเก็บขยะ

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าศาลาอาจริยบูชา ทองคำ ศรีโยธิน
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและปรับปรุงกุฏิอุกฤษฏ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บ้านจันรม จ.สุรินทร์ เพื่อสร้างรั้ว-ประตู งานระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ

 

ร่วมบุญด้วยตนเองที่สมาคมฯ ทุกศูนย์สาขาหรือโอนเข้าบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค เลขที่ ๒๓๒-๒-๑๘๘๐๑-๕ หรือตู้ ATM ทั่วประเทศ
ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๓๔-๒-๖๙๕๒๙-๙
ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๒๕-๑-๓๔๒๑๓-๑
ธ.กรุงไทย สาขาท่าพระ เลขที่ ๑๔๑-๐-๗๔๖๐๐-๐
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) พร้อม เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
และวัตถุประสงค์ของการบริจาคไปที่ โทรสาร ๐๒ ๔๑๓๓๑๓๑ E-mail: donate@ybat.org
หรือ Line ฝ่ายรับบริจาค ID : ybatd เพื่อสมาคมจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line : @ybat https://lin.ee/hvdyClt

ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม สร้างคนสร้างที่ใจ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/ybatpage/posts/10158864697594744
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
Narong Khonkham
30 สิงหาคม 2563 : 15.56 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่