ขอเชิญร่วมมหาบุญใหญ่ “สร้างจุฬามณีเจดีย์สถาน” โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล 9 ชั้น
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดศรีนวล ขอนแก่น , ขอนแก่น
อนุโมทนาบุญ 0 , View 932
จัดทำโดย
นาวาโทอินทราทิพย์ บัลลังก์แป้นทอง
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมมหาบุญใหญ่ “สร้างจุฬามณีเจดีย์สถาน”  โรงเรียนประภัสสรวิทยา วัดศรีนวล 9 ชั้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณร 300 รูป (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6)
2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 36 
3. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาสังเวชนียสถาน 4 ตำบล จำลองจากประเทศอินเดียและประเทศเนปาล
4. เพื่อเป็นสถานที่พักของนักแสวงบุญทั้งในและต่างประเทศ
5. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ 
6. เพื่อเป็นศูนย์รวมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริจาคได้ที่
ธนาคารกรุงไทย 445-0-28261-2
ธนาคารกรุงเทพ 441-5-10371-7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 084-6024132

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3032569506828025&id=873476229404041
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่