ขอเชิญ ร่วมบุญสร้างกุฎิที่พักสงฆ์อาพาธวัดปันเสา เพื่อเป็นที่รองรับพระสงฆ์ ผู้มารอรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ร.พ. สวนดอก)
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดปันเส่า , เชียงใหม่
อนุโมทนาบุญ 2 , View 4,216
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด
 

 

ขอเชิญ ร่วมบุญสร้างกุฎิที่พักสงฆ์อาพาธวัดปันเสา เพื่อเป็นที่รองรับพระสงฆ์ ผู้มารอรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (ร.พ. สวนดอก)

วัตถุประสงค์ในการสร้าง

เพื่อเป็นที่รองรับพระสงฆ์ ผู้มารอรับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(ร.พ.สวนดอก)

ตอนนี้ทางวัดใด้ก่อสร้างขึ้นได้ประมาณ60% และยังคงค้างอีกหลายรายการ..จึงขอเจริญพรบอกบุญมายังทุกท่าน..อานิสงฆ์ของการทำบุญครั้งนี้..ขอให้ทุกท่านหายจากโรคภัย..เจ็บป่วยไข้อย่าได้มี..ทุกข์โศก โรค ภัยอย่าได้มากล้ำกลาย..ในตัวท่านทั้งหลายด้วยเทอญ...สาธุๆ

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/panukorn2522/photos/pcb.159178665857576/159178505857592
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
นางสาวณัฏฐณิชา มงคลการ
16 ธันวาคม 2563 : 10.17 น.
Booklovers Pyn
27 พฤศจิกายน 2563 : 23.00 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่