ขอเชิญร่วมทำบุญไฟฟ้าจำนวน 1,000 เมตร ณ สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน , หนองบัวลำภู
อนุโมทนาบุญ 14 , View 4,346
จัดทำโดย
นายกิตติพงษ์ รังสิโยภาส
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมทำบุญไฟฟ้าจำนวน 1,000 เมตร

ณ สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู

 

ด้วยทางสำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน มีโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าเข้าวัดระยะทาง 500 เมตร ใช้สายไฟฟ้าจำนวน 1,000 เมตร

ซึ่งสายเดิมใช้งานมานานหลายปีมีการชำรุดและมีขนาดเล็ก ทำให้เป็นอุปสรรคในการงานต่างๆและอาจเกิดอันตรายได้

จึงได้มีโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้กิจการงานของสงฆ์เป็นไปด้วยความสะดวก สำเร็จ เรียบร้อยดีงาม

 

ทำบุญได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบานหรือโอน

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 402 022 1626

ชื่อบัญชี พระศรายุทธ วรวุฑโฒ

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 086-225-2069 (พระมหาศรายุทธ วรวุฑโฒ)

เจ้าคณะตำบลหนองภัยศูนย์

เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=153081659813748&id=106238607831387
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (14)
Pachchanya Kao
19 เมษายน 2564 : 22.46 น.
นายชัยกร เมืองวงศ์
28 มีนาคม 2564 : 06.07 น.
Chutamas Thongkalaya
25 มีนาคม 2564 : 15.46 น.
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
18 กุมภาพันธ์ 2564 : 14.59 น.
Mawilkmilkmilk Sanruthai
11 กุมภาพันธ์ 2564 : 10.05 น.
นางสาวอัจฉราพร ไชยวงษ์
11 กุมภาพันธ์ 2567 : 14.37 น.
นางสาวกนกวรรณ ณ พัทลุง
27 มกราคม 2567 : 23.51 น.
นางสาวพรสุภา เหลืองอ่อน
28 พฤศจิกายน 2566 : 12.48 น.
MrsPorntita Sroison
14 มกราคม 2566 : 12.14 น.
นายพฤฒิรัตน์ ชัยถิรสกุล
15 กันยายน 2565 : 19.43 น.
นางสาวอัยรดา ธนาภูวริน
17 สิงหาคม 2565 : 11.31 น.
น.ส.กนกพร อืนทร์ยอด
30 เมษายน 2565 : 17.04 น.
นายจีรายุทธ พูลก๋ง
21 สิงหาคม 2564 : 22.31 น.
Pavinan Promsuwan
26 เมษายน 2564 : 07.40 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่