ขอเชิญร่วมทำบุญสายไฟฟ้า ณ สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน
แจ้งภายหลัง
สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน จังหวัดหนองบัวลำภู , หนองบัวลำภู
อนุโมทนาบุญ 11 , View 1,198
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมทำบุญสายไฟฟ้า
เจ้าภาพเมตรล่ะ 99 บาท
ตามกำลังศรัทธา
ทำบุญได้ที่สำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบานหรือโอน
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 402 022 1626
ชื่อบัญชี พระศรายุทธ วรวุฑโฒ
ติดต่อสอบถาม 086 225 2069
พระมหาศรายุทธ วรวุฑโฒ
#เจ้าคณะตำบลหนองภัยศูนย์
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน
ด้วยทางสำนักปฏิบัติธรรมแก้วบัวบาน มีโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าเข้าวัดระยะทาง 500 เมตร ใช้สายไฟฟ้าจำนวน 1,000 เมตร ซึ่งสายเดิมใช้งานมานานหลายปีมีการชำรุดและมีขนาดเล็ก ทำให้เป็นอุปสรรคในการงานต่างๆและอาจเกิดอันตรายได้ จึงได้มีโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ เพื่อให้กิจการงานของสงฆ์เป็นไปด้วยความสะดวก สำเร็จ เรียบร้อยดีงาม
การทำบุญถวายกระแสไฟฟ้า ถือเป็นการถวายต้นกำเนิดของงานพระพุทธศาสนาทั้งหมด ประดุจหากโลกนี้ขาดดวงอาทิตย์ฉันใด มนุษย์ทุกคนก็คงไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดฉันนั้น
#อานิสงส์ของการถวายไฟฟ้า
1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง
2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ
3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์
4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)
5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต
7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม
8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ
9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/106238607831387/photos/a.106415821146999/153081153147132/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
086 225 2069
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (11)
Militony Goodboyz
25 มีนาคม 2564 : 06.57 น.
Jiraporn Runbanphaeo
17 มีนาคม 2564 : 02.45 น.
Preeda Waneerittikul
04 มีนาคม 2564 : 10.52 น.
Vorra Pnp
03 มีนาคม 2564 : 23.39 น.
นายวฤกร ภักดีโรจนกุล
18 ตุลาคม 2563 : 21.18 น.
นางสาวสิริพรรณ แซ่ลี่
11 มิถุนายน 2564 : 20.30 น.
นายสุพัฒ เจริญอภิวันท์
30 พฤษภาคม 2564 : 06.06 น.
นางสาวสุนันทา อนันชฤทธิ์
28 พฤษภาคม 2564 : 20.27 น.
Chompoo Pink
10 พฤษภาคม 2564 : 11.32 น.
นายชัยกร เมืองวงศ์
28 มีนาคม 2564 : 06.03 น.
นางสาวสมิตานัล ประสิทธิเวช
25 มีนาคม 2564 : 12.28 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่