ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสายบุญ กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนตกแต่งมหาเจดีย์หลวงศรีนันทจริม
04 ตุลาคม 2563 - 04 ตุลาคม 2563
วัดห้วยซ้อ , น่าน
อนุโมทนาบุญ 0 , View 1,802
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

******* ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนตกแต่งมหาเจดีย์หลวงศรีนันทจริม *******
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสายบุญ กฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนตกแต่งมหาเจดีย์หลวงศรีนันทจริม ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างมาใกล้ที่จะสำเร็จลุล่วง
แล้วยังขาดแต่ปัจจัยที่จะมาร่วมตกแต่งองค์เจดีย์ให้แล้วเสร็จสวยงาม  เพื่อเป็นที่เคารพบูชาต่อไป และร่วมบุญสมทบทุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษา วัดห้วยซ้อ ทอดถวายในวันที่ 4 ตุลาคม  2563
โดยท่านสามารถร่วมบุญตามรายละเอียดดังนี้ 
ร่วมเป็นกองบุญุมหากฐินจำนวน 2563  กอง กองบุญละ 499 บาท
หรือตามกำลังศรัทธา 1-10-50-100-1,000-10,000-50,000-100,000 บาท หรือแล้วแต่เจตนาของท่าน
...................................................................................................
ท่านสามารถปวารณาร่วมบุญมหากฐิน ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขานราไฮเปอร์มาร์ท เลขบัญชี 695-0-23128-8 ชื่อบัญชี กองบุญกฐินวัดห้วยซ้อ โทร. 098-7518342
.............................................................
หรือร่วมเป็นกองบุญุมหากฐิน 2,563 กอง กองละ 499  บาท หรือตามกำลังจิตศรัทธา เงินของ 1 บาทของท่านมีคุณค่าในการสร้างบุญใหญ่เพื่อให้ประวัติศาสตร์จารึกชื่อ
ฝากไว้บนผืนแผ่นดิน ฝากไว้กับพระพุทธศาสนา ่ ด้วยการเป็นต้นบุญ / สะพานบุญ ปะกาศข่าวบุญใหญ่ในครั้งนี้ให้ญาติ มิตรและคนที่ท่านรักได้ทราบและได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีร่วมกัน เป็นอริยทรัพย์ติดตัวไปตราบเข้าถึงพระนิพพาน
อานิสงค์ถวายกฐิน (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)
บุคคลที่ทำบุญทอดกฐินครั้งหนึ่งในชีวิตจะปราถนาเป็นพระโพธิยานก็ย่อมได้ นั้นหมายความว่าจะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ย่อมได้ จะปราถนาเป็นพระอัครสาวกก็ย่อมได้ จะปราถนาเป็นมหาสาวกก็ย่อมได้ จะปราถนานิพพานเป็นพระอรหันปกติก็ย่อมได้ ถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดคำว่ายากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่ท่าน

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/677090412382872/photos/a.677137719044808/3571599276265290/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่