ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระใหญ่พระบรมไตรโลกนาถศาสดา หน้าตัก 39 เมตร สูง 75 เมตร ณ วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง)  ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง)  ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี , อุดรธานี
อนุโมทนาบุญ 2 , View 4,553
จัดทำโดย
นายภัทรพงศ์ สกุลวงษ์
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบุญสร้างพระใหญ่พระบรมไตรโลกนาถศาสดา
หน้าตัก 39 เมตร สูง 75 เมตร
ณ วัดราษฎร์สงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) 
ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี
ชื่อบัญชี พระอาจารย์เสน ปัญญาธโร
เลขที่บัญชี 510-240-1827

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/nipon.jongcharoen/posts/4755678227780289
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (2)
Ceo Quality
26 เมษายน 2564 : 12.00 น.
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
18 มกราคม 2564 : 15.15 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่