ร่วมบุญ บริจาคที่ดิน สร้างพระวิหารถวายแด่ วัดสันโค้งเจริญสุข ตารางวาล่ะ 9 บาท
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดสันโค้งเจริญสุข , เชียงราย
อนุโมทนาบุญ 4 , View 911
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด
 

 

ร่วมบุญ บริจาคที่ดิน สร้างพระวิหารถวายแด่ วัดสันโค้งเจริญสุข ตารางวาล่ะ 9 บาท สาธุ 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/Sankohng/photos/pcb.2574273996219661/2574273232886404/
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (4)
นางสาววรัญญา ชินะข่าย
14 กุมภาพันธ์ 2565 : 18.27 น.
นางสาวมณฑ์ธิติญา พิพัฒนชัยพงศ์
20 ธันวาคม 2563 : 20.44 น.
Booklovers Pyn
16 ธันวาคม 2563 : 09.48 น.
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
15 ตุลาคม 2563 : 13.35 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่