วัดป่าโนนสะอาด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดป่าโนนสะอาด , มหาสารคาม
อนุโมทนาบุญ 0 , View 25
จัดทำโดย
นายส่งเสริม เพชรศุภมิตร
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ยังขาดงบประมาณอีกมากในการก่อสร้างศาลาหลังนี้ซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วร่วม 700,000 บาทยังขาดอีกประมาณ 600,000 บาทคงแล้วเสร็จ
ดังนั้นจึงของเจริญพรเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญทอดกฐินในคงนี้เพื่อยังพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 นี้

 

 

ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
-
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (0)
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
บ้านจิตสบาย แหล่งเรียนรู้และภาวนาโดยการเจริญสติ , นครปฐม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่