ขอเชิญถวายสังฆทานวัดท่าขนุนจ.กาญจนบุรี
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
วัดท่าขนุน , กาญจนบุรี
อนุโมทนาบุญ 3 , View 4,100
จัดทำโดย
นายวรินทร บ้าง
ข้อมูลรายละเอียด

กราบนมัสการหลวงพ่อครับ การโอนเงินเข้าบัญชีวัดท่าขนุนโดยมิได้ระบุว่าใช้เพื่อการอันใด ถือว่าเป็นสังฆทานหรือเปล่า
ถาม : การโอนเงินเข้าบัญชีวัดท่าขนุนโดยมิได้ระบุว่าใช้เพื่อการอันใด ถือว่าเป็นสังฆทานหรือเปล่าครับ ?
ตอบ : ที่วัดต่ำสุดจะใช้เป็นสังฆทาน
มารใช้ คนทุกคน ของทุกชิ้น สัตว์ทุกตัว เป็นเครื่องมือในการขวางเรา โดยเฉพาะคนที่เรารักมากที่สุด


ขอเชิญถวายสังฆทานวัดท่าขนุนจ.กาญจนบุรีครับ เข้าบัญชีวัดโดยตรง จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลวัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรีและไม่สะดวกในเดินทาง
บัญชีวัดท่าขนุน ธนาคารกรุงไทย 7180244619

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (3)
นางสาวสุภาณี เตชะดำรงสิน
01 ตุลาคม 2565 : 23.12 น.
นางปารณีย์ ภูมี
01 กรกฎาคม 2565 : 12.43 น.
MsManasavee Bhangananda
19 ธันวาคม 2564 : 09.12 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่