บุญส่งท้ายปี ขาด ๒๐๙ กอง ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มและของพระบรมธาตุ ๙ แห่ง
Hashtag : -
แจ้งภายหลัง
แจ้งภายหลัง
อนุโมทนาบุญ 3 , View 1,339
จัดทำโดย
นายวรินทร บ้าง
คลิ๊กเพื่อร่วมอนุโมทนาบุญ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุศลถวายผ้าห่มพระบรมธาตุประจำปีขาลและปีเถาะ ๒ แห่ง และถวายเครื่องบูชาพระบรมธาตุ ๗ แห่งรวม ๙ แห่ง
พร้อมด้วยถวายดอกไม้เงินดอกไม้ทอง ประทีปหอม ๑๐๘ ดวง ตุงไหมพรม ๑๒ ราศี น้ำผึ้ง น้ำปรุง และปัจจัยค่าน้ำค่าไฟฟ้าบำรุงวัดชำระหนี้สงฆ์
เพื่อถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเป็นพุทธบูชา เป็นมหากุศลในชีวิตส่งท้ายในปี ๒๕๖๓ ที่กำลังมาถึง ในการจัดทำนี้เป็นปีที่ ๗ รอบที่ ๒
ซึ่งการได้ถวายห่มคลุมพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยผ้าผืนใหญ่เสมือนได้ทำบุญถวายจีวรกับพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่
พระบรมธาตุทั้ง ๙ แห่ง ที่จะถวายผ้าห่มพระบรมธาตุและของบริวาร บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ดังนี้

รอบที่ ๒ ถวายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๑.พระบรมธาตุเจ้าช่อแฮ่ จังหวัดแพร่ (พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาลหรือปีเสือ)
๒.พระบรมธาตุเจ้าแช่แห้งภูเพียง จังหวัดน่าน (พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะหรือปีกระต่าย)
๓.วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไหว้พระพาชมวิหารศิลปะไทลื้อ
๔.วัดต้นแหนง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไหว้พระพาชมวิหารไทลือ
๕.วัดพระธาตุเบ็งสกัด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไหว้พระธาตุถวายผางประทีป ๑๐๘ ดวง
๖.วัดพญาวัด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายจุดประทีป ๑๐๘ ดวง ดอกไม้เงินดอกไม้ทอง น้ำผึ้ง )
๗.วัดพระธาตุเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายประทีป ๑๐๘ ดวง น้ำผึ้ง)
๘.วัดช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายประทีป ๑๐๘ ดวง น้ำผึ้ง)
๙.วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน(ถวายประทีป ๑๐๘ ดวง น้ำผึ้ง )
รายละเอียดสิ่งของที่จัดถวาย
๑.ผ้าที่จะใช้ในการถวายผ้าห่มพระบรมธาตุจะเป็นผ้าตาดทองและสีแดงลายดอกพิกุล จำนวนที่ใช้ทั้ง ๒ แห่ง จะใช้ประมาณ ๓๐๐ เมตร
๒.ดอกไม้เงินดอกไม้ทองพร้อมแจกันอีก ๙ คู่
๓.ประทีปจำนวน ๑๐๘ ดวงต่อ ๑ แห่ง ทั้งหมด ๙ แห่ง
๔.ตุงไหมพรมรูป ๑๒ ราศี จำนวน ๙ ผืน
๕.น้ำผึ้งแท้ จำนวน ๙ ขวด
๖.น้ำปรุงสำหรับพรมใส่ผ้าห่มถวายบูชาพระบรมธาตุ ๙ แห่ง
๗.ปัจจัยถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟฟ้าบำรุงวัด ๙ แห่ง
รายละเอียดการร่วมบุญ
โดยท่านสามารถร่วมเจริญกุศลเป็นเจ้าภาพเฉพาะสิ่งของหรือร่วมทุกอย่างในครั้งนี้ได้ดังนี้คือ
๑.กองบุญสัพพะกิจ เจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา
๒.กองบุญผ้าทิพย์ กองบุญละ ๕๕ บาท ทั้งสิ้น ๓๐๐ กองบุญ
๓.กองบุญรัตนบูชา กองบุญละ ๑๐๐ บาท ทั้งสิ้น ๕๕๐ กองบุญ

ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 067-2-84741-9
ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ
(โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
Account Name : Pornthep Thomrongsombat
Bank's name : KASIKORNBANK PCL
Branch : PHO SAM TON
Savings Account Number : 067-2-84741-9
S.W.I.F.T. Code : KASITHBK
ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
ติดต่อได้ที่ LINE:850600601(พรเทพ)
ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์ติดไว้กับผ้าห่มพระบรมธาตุในวันที่ถวายสืบไป
หมายเหตุ: ปิดรับยอดทำบุญในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
หมายเหตุ : ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปถวายในครั้งนี้สามารถสอบถามได้ครับ

ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (3)
นางสาวSakunrat Teerakiat
09 พฤศจิกายน 2563 : 09.05 น.
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
25 ธันวาคม 2563 : 10.55 น.
นางสาวณัฏฐณิชา มงคลการ
12 พฤศจิกายน 2563 : 20.02 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่