ขอเชิญร่วมบุญถวายโลงเย็นวัดในถิ่นทุรกันดาร
แจ้งภายหลัง
วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ , ศรีสะเกษ
อนุโมทนาบุญ 15 , View 2,924
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

บุญถวายโลงเย็นวัดในถิ่นทุรกันดาร
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

โลงละ 42,000 บาท 
ศิษย์หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง ขอให้ได้มีโอกาสร่วมด้วยช่วยกัน
กองละ 300 บาท หรือ ตามศรัทธา
ขาดอีก 128 กองบุญ
หากได้ยอดเกินมูลนิธิขอใช้จ่ายในหมวดงานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ต่อไป
สำหรับโครงการถวายโลงเย็นแก่วัดในถิ่นทุรกันดารเป็นประโยชน์แก่ผู้ยากไร้อย่างยิ่งเพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อโลงสำหรับการเก็บศพเพื่อการจัดงานทำบุญอุทิศ แต่หากวัดมีให้ชาวบ้านได้ยืมจะเสียค่าใช้จ่ายเพียงหีบศพในโลงเย็นเท่านั้น
การช่วยเหลือผู้ยากไร้สามารถช่วยได้หลายรูปแบบ เหตุที่มูลนิธิช่วยเหลือด้วยการจัดซื้อโลงศพถวายวัดเพราะเห็นว่าเป็นการอนุเคราะห์คนตายและอนุเคราะห์คนเป็น
อนุเคราะห์คนตาย คือ เมื่อตายแล้วได้ใช้โลงเย็นโดยวัดมีไว้อนุเคราะห์คนตาย
อนุเคราะห์คนเป็น คือ พี่น้องลูกหลานผู้ยากไร้จะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานฌาปนกิจศพ เป็นการได้ช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดงาน
จึงเชิญชวนผู้มีตั้งใจจะร่วมบุญกับมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) ในกิจกรรมทำบุญโลงเย็น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 นี้ ได้ร่วมบุญ
กองละ 300 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา
ทำบุญได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิายน 2563
ทำบุญได้ที่
ธนาคารกสิกรไทย
มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) เพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์
5771011545
สาขาขุขันธ์
ติดต่อสอบถามได้ที่
มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 0850889150

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/plowpleu/photos/a.374965259228270/3774047819319980/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (15)
นางสาววรางคณา อมรลีตระกูล
05 กรกฎาคม 2565 : 07.57 น.
นางสาวณัฐฐ์ศศิ สุนทรกำจรพานิช
11 มิถุนายน 2565 : 15.49 น.
นาย อรรถวินทร์ อุปวงษาพัฒน์
16 มีนาคม 2565 : 20.54 น.
Kanittha Uthailiang
19 กันยายน 2564 : 13.42 น.
Ma-Prang Damrongongtrakul
02 เมษายน 2564 : 22.03 น.
Browney Cookey
01 กุมภาพันธ์ 2564 : 14.59 น.
นสลภาภัสร นุติทวัฒน์
19 มกราคม 2564 : 19.41 น.
นางสาวSakunrat Teerakiat
16 พฤศจิกายน 2563 : 09.46 น.
Pum Jongkol Jaisan
15 พฤศจิกายน 2563 : 11.48 น.
นางสาวสุภัชกรณ วิธูชุลี
30 สิงหาคม 2566 : 14.12 น.
น.สกนกรัฐ วัฒนขจรกิจ
09 พฤษภาคม 2566 : 08.06 น.
นางสาววารุณี พิมทอง
25 กุมภาพันธ์ 2566 : 03.17 น.
นางสาวพชรภรณ์ โป๊ะเงิน
18 กุมภาพันธ์ 2566 : 23.32 น.
นางสาวมีนาศรี ชูโชคโรจนศักดิ์
26 มกราคม 2566 : 22.54 น.
นางสาวธัณฐภรณ์ แสนคำ
29 สิงหาคม 2565 : 14.19 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่