ขอบอกบุญบริจาคโลงเย็น ณ วัดป่าอัมพวัน ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม
แจ้งภายหลัง
วัดป่าอัมพวัน , นครพนม
อนุโมทนาบุญ 49 , View 6,418
จัดทำโดย
นายพีระพงษ์ อุ่นใจ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอบอกบุญบริจาคโลงเย็น
เพียงท่านละเล็กละน้อยเพื่อการจัดหาโลงเย็น

ซึ่งมีความจำเป็นมากและได้ช่วยชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายในการจัดการกับศพผู้เสียชีวิต ปรกติแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หากมีโลงเย็นไว้ใช้ประจำวัดแล้วชาวบ้านก็จะได้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้มาก

วัดป่าอัมพวัน จึงขอเป็นสื่อกลางในการจัดหาโลงเย็น ซึ่งชาวบ้านสามารถนำไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

วัดป่าอัมพวัน ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม

ร่วมบุญบริจาคซื้อโลงเย็นได้ที่
ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส.
บัญชีวัด ชื่อบัญชี UMPHAWAN
เลขที่บัญชี 020185212102
............................
ธ.ไทยพาณิชย์
(บัญชีวัดบัญชีร่วมคณะกรรมการวัด 4 ท่าน)
พระวุฒิชัย นามเสาร์
เลขที่บัญชี 761 237628 9
............................
อานิสงส์การบริจาคโลงศพ
อานิสงส์ ของการบริจาคโลงศพคือใจผู้บริจาคเป็นสุข สุขจากการได้ทำบุญ ได้ทำความดี คนตายมีโลงนอน เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุไข สะเดาะเคราห์ ผ่อนหนักเป็นเบาก็สุดแล้วแต่ความเชื่อ ศรัทธาของแต่ละบุคคล
การทำบุญโลงศพหรือการซื้อโลงศพบริจาคให้แก่ศพอนาถาและบรรดาศพไร้ญาตินั้นมีความเชื่อว่าได้อานิสงค์แรง ช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง เปรียบเหมือนการต่อชะตา ช่วยผ่อนเคราะห์ร้ายจากหนักให้เป็นเบาได้
มีผู้รู้ได้วิจารณ์เกี่ยวกับอานิสงส์ของการบริจาคโลงศพด้วยความเชื่อในแบบต่าง ๆ ไว้ดังนี้
บริจาคโลงศพเพื่อช่วยเหลือผู้ตายที่ขัดสนยากไร้ หรือศพไร้ญาติ อย่างนี้เป็นบุญที่ทำด้วยความสงสาร และปรารถนาจะช่วยเหลือสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีธรรมะ คือ ความเมตตากรุณาเป็นปัจจัยให้บริจาคทาน ถือเป็นการทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์

ญาติโยมประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตรแบบธรมดา หรือแบบลดหย่อน โปรดแจ้ง สาธุ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เฟสบุ๊ค พระวุฒิชัย ชยวุฑฺโฒ
โทร. 082-0650207
(ไลน์) 082-0650207

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/wuttichainamsao/photos/a.157893272280557/423167942419754/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (49)
Phoenix Wings
25 กุมภาพันธ์ 2564 : 03.21 น.
น.ส.นรากร หนูยศ
13 มีนาคม 2567 : 16.03 น.
นางสาวสวรส อินทรสวัสดิ์
19 กุมภาพันธ์ 2564 : 11.37 น.
นางสาวจันทรขจร ถูกฤทัย
10 ธันวาคม 2566 : 15.12 น.
นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
09 กุมภาพันธ์ 2564 : 15.27 น.
MissVeeda Metawee
25 พฤศจิกายน 2566 : 22.40 น.
Panwarin Pui
06 กุมภาพันธ์ 2564 : 12.56 น.
นสอาภัสรา วสุโสภณ
21 พฤศจิกายน 2566 : 14.43 น.
Kru Nipaporn Sk
05 กุมภาพันธ์ 2564 : 12.29 น.
นางสาวภูวนิดา ภูบุญเต็ม
11 ตุลาคม 2566 : 00.16 น.
Browney Cookey
01 กุมภาพันธ์ 2564 : 15.01 น.
นายนพคุณ ไทยประเสริฐ
09 กันยายน 2566 : 12.42 น.
Rani Grover
22 มกราคม 2564 : 07.44 น.
น.ส.กุหลาบ เอียดใส
19 เมษายน 2566 : 18.05 น.
นางสาวมณฑ์ธิติญา พิพัฒนชัยพงศ์
06 มกราคม 2564 : 18.18 น.
คุณเกสรา ขวัญเจริญ
22 มีนาคม 2566 : 07.20 น.
Vorra Pnp
28 ธันวาคม 2563 : 03.16 น.
นางสาวชญานี สกุลดิษฐ์
11 กุมภาพันธ์ 2566 : 07.19 น.
นางสาวภัคมนต์ วรกาญจนกุล
17 ธันวาคม 2563 : 10.18 น.
นางสาวมีนาศรี ชูโชคโรจนศักดิ์
26 มกราคม 2566 : 22.52 น.
นางสาวณัฏฐณิชา มงคลการ
17 ธันวาคม 2563 : 09.39 น.
นางสาวอนุนิดา บางไทร
17 ธันวาคม 2565 : 20.42 น.
Job Thanyarat
12 ธันวาคม 2563 : 00.35 น.
นาายกษมณ นัดดากูล
23 พฤศจิกายน 2565 : 14.13 น.
Booklovers Pyn
05 ธันวาคม 2563 : 19.26 น.
นางสาวธัญพร นุชศิริกฤชฐา
07 พฤศจิกายน 2565 : 09.02 น.
Buburapapa Buburapapa
05 ธันวาคม 2563 : 11.46 น.
นายกฤษฏิ์ จันเทร์มะ
25 สิงหาคม 2565 : 03.00 น.
นางสาวKanrawee Denis
04 ธันวาคม 2563 : 22.32 น.
นางปารณีย์ ภูมี
17 สิงหาคม 2565 : 13.17 น.
นางสาวพชรวรรณ วนพฤกษ์
02 ธันวาคม 2563 : 11.02 น.
นางสาววรางคณา อมรลีตระกูล
05 กรกฎาคม 2565 : 07.58 น.
นางสาวนิลวดี รุ่งเรืองเกียรติ
30 พฤศจิกายน 2563 : 08.45 น.
นายสุชาติ เจนเกรียงไกร
14 พฤษภาคม 2565 : 13.23 น.
นางสาวสิริยากร ศรีอ่อน
16 ธันวาคม 2564 : 07.47 น.
นางสาวโสภิตา เพชรดวงสี
08 ธันวาคม 2564 : 19.26 น.
นายพีธนทัศ วีรงคเสนีย์
07 ธันวาคม 2564 : 22.53 น.
นายgyklophkot gkopfkfgbn
22 กันยายน 2564 : 19.50 น.
Kanittha Uthailiang
19 กันยายน 2564 : 13.39 น.
นางสาวณภัชนันท์ ศศิวรศาสตร์
13 กันยายน 2564 : 02.38 น.
Bam Wis
28 สิงหาคม 2564 : 10.36 น.
นางสาววรัญญา จิตสนธิ
01 สิงหาคม 2564 : 11.05 น.
กอ อิ งอ กิ่ง
05 มิถุนายน 2564 : 22.06 น.
นางสาวภัคพร นิธิทองสกุล
25 เมษายน 2564 : 13.43 น.
ToomTarm GU Mun Rock
30 มีนาคม 2564 : 19.47 น.
Rainbow Benjamat
29 มีนาคม 2564 : 11.42 น.
May Jong
25 มีนาคม 2564 : 15.50 น.
Lucksika Puttipornchai
15 มีนาคม 2564 : 23.14 น.
นางสาวกรชนก ชิดไชยสุวรรณ
27 กุมภาพันธ์ 2564 : 13.13 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ , กรุงเทพมหานคร
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่