ขอเชิญร่วมบุญงานปริวาสกรรม
Hashtag : -
01 ธันวาคม 2563 - 10 ธันวาคม 2563
วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ  , ร้อยเอ็ด
อนุโมทนาบุญ 1 , View 337
จัดทำโดย
นายวรินทร บ้าง
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมบุญงานปริวาสกรรม
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2563

ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุ 
แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และญาติโยม
ร่วมประพฤติวัตร ปฎิบัติธรรม รักษาศีล
เจริญภาวนาวิปัสนากรรมฐาน 
ตักบาตร ถวายภัตตาหาร เลี้ยงน้ำปานะ
ณ.วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ 
บ.หมากยาง ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
เป็นเจ้าภาพดังนี้
ภัตตาหารเช้า (ข้าวต้ม) ๓,๐๐๐ 
ภัตตาหารเพล   ๕,๐๐๐ 
น้ำปานะ บ่าย-เย็น ๒,๐๐๐ 
กัณฑ์เทศน์ ถวายพระธรรมกถึก (ผู้เเสดงธรรม)
วันละ๒เวลา เช้า-เย็น กัณฑ์ละ ๓,๐๐๐ 
ค่ารถพาหนะ ถวายพระคุณเจ้า
 ที่มาปฏิบัติธรรม รูปละ๕๐๐
หรือ จะร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา
ธนาคารกรุงไทย
4140600128 
ณัฐนนท์ วิจิตรขากี
สอบถามโทร  0625535386
พระมหาณัฐนนท์ วิจิตฺตวาที

 

 

 

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล :
https://www.facebook.com/groups/804725176296381/permalink/3029101210525422/
ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ข้อมูลติดต่อ
อีเมล์
-
เบอร์โทรศัพท์
0625535386
Facebook
Line
-
Website
-
Twitter
-
Intagram
-
ข้อมูลที่น่าสนใจ
สมาชิกผู้เข้าร่วมอนุโมทนาบุญ (1)
นางพรพรรณ์ชนก อินทร์หงษ์ษา
01 ธันวาคม 2563 : 15.25 น.
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก
เชิงบวก
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
ไม่บวกไม่ลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
ความรู้สึก
เชิงลบ
0.00%
จากความเห็นทั้งหมด
งานบุญยอดนิยม
แชร์งานบุญ
คลิกที่นี่